Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mehmet YILMAZ
Mehmet YILMAZ Destek Hizmetleri Müdürü Özgeçmiş
FAALİYETLER
DUYURULAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON
Bağcılar Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye hizmet binası ve dış birimler bünyesinde çalışan personellerine  verimli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak için verilen hizmet kalitesini ve çeşitliliğini üst seviyeye çıkarmak.

PERSONEL SAYISI
Müdürlüğümüzde; müdür, şef, memur, şoför, temizlik,  güvenlik ve teknik  personel olmak üzere toplam 276 personel ile hizmet vermektedir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İDARİ BÜRO
İdari Büro Kalemi

1) Gelen-Giden evrak kaydının yapılması, cevabi yazıların yazılması, evrakların                                         dosyalanması ve arşivlenmesi,
2) Mal ve hizmet satın alınması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
3) Müdürlük bütçesinin müdürle beraber hazırlanması ve stratejik plana uygun yönetimi,
4) Personel ile ilgili; yıllık izin, disiplin, görevlendirme gibi özlük işlemleriyle ilgili her türlü yazışmaların yapılması ve personel gölge dosyalarının tutulması,
5) Organizasyonlarla ilgili kendilerine tevdi edilen görevlerin yapılması,
6) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesi

İdari Büro Şefliği

1) Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve data hatlarının  ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
2) 
Belediye merkez binası içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetlerini sağlamak, temizlik ve hijyen açısından kontrol etmek.
3) 
Belediye çalışanlarına verilen öğle yemeğinin hazırlanmasını, düzenli ve sağlıklı olarak verilebilmesini sağlamak.
4) Haberleşme işlemlerinin (telefon, cep telefonu, internet, data, el ve araç telsizleri) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili teknik destek sağlayacak müdürlüklerle etkin işbirliğini gerçekleştirmek.
5) 
Biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, bunların hak edişlerini, takibini ve kontrolünü yapmak.

SATINALMA İŞLERİ ŞEFLİĞİ
1) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen özelliklerde, asgari maliyetle zamanında teminini sağlayarak birimlere ulaştırmak.
2) Müdürlüklerin ortak ihtiyaçlarını, koordineyi sağlayarak  karşılamak.
3) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
4) 
Müdürlük ihtiyacı olarak satınalınan tüm demirbaşların kayıt altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlamak.
5) Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satınalma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

TEKNİK BİRİM
1) Belediye hizmet binası ve ek binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü bakımını ve onarımını yapmak/yaptırmak, periyodik fenni muayenelerinin yapımını takip etmek. (Asansör,jenaratör, ısıtma-soğutma, santral vb.)
2) Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının düzenlenmesi, bayraklama, süsleme yapılması,platform kurulması, afiş ve pankart asılması, masa/sandalye taşınmasını sağlamak
3) 
Belediye hizmet binası ve ek binalarında meydana gelen elektrik,su, telefon ile masa, sandalye, kapı, pencere ve dolap arızalarının onarımını yapmak.
4) Hizmet binalarının boya ve badana hizmetlerini yapmak.
5) Ramazan çadırı, kurban kesim yeri ve Kefken yaz kamp yerini hazırlamak buralara sosyal donatı yerleri yapmak.

ULAŞTIRMA VE SERVİS HİZMETLERİ
1) Müdürlüğümüzde hizmet veren başşoförlük bünyesindeki  hizmet araçlarını ve çalışanların göreve çıkışlarını düzenlemek
2) Belediye personelinin günlük iş takibi için, araç hizmetlerini satın almak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
3) Araçların, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında yaptırılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
4) 
İlçemizde ikamet eden vatandaşlara il sınırları içinde cenazeleri ve düğünleri için otobüs tahsis etmek.
5) 
Diyaliz hastalarının hastaneye sevkini sağlamak.
6) 
Ayakta tedavi gören kanser hastalarının hastane ulaşımlarını sağlamak.
7) 
İlçemizde eğitim veren okulların kültürel faaliyetlerine araç tahsis etmek.
8) 
Bölgemizde bulunan platformlara afişlerin asılması ve toplanılmasını sağlamak.

GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
Belediyemiz hizmet binası, Kültür Merkezi, Sosyal Tesisler, Halk Sarayı, Yüzme Havuzu, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Kadın ve Aile kültür Sanat Merkezi,Mahmutbey Stadyumu, Hayvan Barınağı ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi ve Müzesi’nin iç temizlik ve güvenliğini hizmet satınalma yoluyla sağlanmaktadır.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
1) Hizmet binası ve ek binalarda yangın sondürme cihazlarını bulundurmak ve  periyodik bakımlarını yapmak.
2) Afetlerde ilk müdahale sağlanabilmesi için, mahalle gönüllüleri ekipleri kurmak, rutin olarak eğitimlerini sağlamak.
3) İlçemizde bulunan 22 adet Afis konteynırının yıllık bakımları yaptırmak.
4) Olası afetlerde kullanılmak üzere barınma çadırı almak ve muhafaza etmek.