BAĞCILAR BELEDİYESİ KALİTE POLİTİKAMIZ
BAĞCILAR BELEDİYESİ VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLARKEN AŞAĞIDAKİ KALİTE POLİTİKASINI KURUM POLİTİKASI OLARAK BENİMSER

Belediye hizmetlerinde önce insan anlayışı

Karar ve uygulama süreçlerinde şeffaflık

İlçe ile ilgili kararlarda katılımcılık

Hizmet üretimi ve sunumunda ihtiyaca uygunluk

Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşiklik ve tarafsızlık

Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlilik

Çevreye duyarlılık

Gelişme ve değişime uyum

Meslek etiğine sadakat

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak

Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ   “ÇEVRE” POLİTİKASI

Belediyecilik hizmetlerinde bütün operasyonlarımız ve projelerimiz süresince çevreye olan olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeyi, hizmetlerimizde ihtiyaç duyacağımız malzeme ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı hedefleriz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için bütün çalışanlarımız ve yüklenicilerimizle birlikte;

- Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için, “Çevresel Yönetim Sistemimizi” dokümante edip; devamını sağlayarak sürekli geliştirmeyi,

- Çevre amaçlarının ve hedeflerinin tespiti ve gözden geçirilmesi için gereken teknik ve yapısal işlemleri düzenli uygulayıp ve izleyip, “Kirlenmenin Önlenmesini Sağlamayı”,

- Kendi çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı ve ilgili kamu kurum ve yetkilileriyle işbirliği içinde çalışmayı,

- Çalışanlarımıza vereceğimiz eğitimlerle “Çevre Bilincini” aşılamayı,

- Çevresel çalışmalarımızın ve bu alandaki başarılarımızın sonuçlarını içeren “Yıllık Çevresel Rapor” ilgilenen organlara yayınlamayı,

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ VATANDAŞ MEMNUNİYETİ KALİTE POLİTİKASI

Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini yasal ve mevzuat şartları doğrultusunda karşılamaktır.

Bu amaca uygun olarak;

- Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini ilke olarak benimsemek,

- Faaliyetlerimiz ve ilgili yasal ve mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz Kurumların şartlarına uymak,

- Belediyecilik hizmetleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek,

- Kalite ve verimlilik konularında sürekli gelişmeyi sağlamak,

- Vatandaş, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen istek, talep, şikayet, bilgi edinme vb. başvurularını zamanında ve doğru bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırmak,

Hem Kurumumuz adına hem de toplum adına öncelikli görevimizdir.


BAĞCILAR BELEDİYESİ “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” POLİTİKASI

Belediyecilik faaliyetlerimizde temel prensibimiz, riskleri tolere edilebilir seviyeye indirmek,  mümkün olanları kaynağında yok ederek iş kazalarının ve meslek hastalıklarını önlemektir. 

Bunu gerçekleştirmek için bütün çalışanlarımız ve yüklenicilerimizle birlikte;

- En yeni ve en emniyetli İş güvenliği ve sağlığı ekipman, araç, metod ve teknolojilerikullanmayı,

- Objektif şekilde tespiti halinde çevreye veya insanlara tehlike yaratan bir işin herhangi bir çalışan tarafından durdurulabileceğini, 

-  Proaktif Yaklaşım gösterip tehlike ve riskleri önceden saptayarak, gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde zamanında almayı, 

- Yasalara tam uyum sağlamakla yetinmeyip, İş sağlığı ve güvenliği performansımızı gözden geçirerek ve yeni hedefler koyarak yükseltmeyi, 

Planlı Eğitimlerile tüm çalışanlarımıza güncel teorik- pratik bilgiyi ulaştırmayı ve yetkinlik kazandırmayı,

Ülkemizde Örnek Gösterilenbir belediye olmak gayretiyle, performansımızı tüm çalışanlarımızın ve seçkin tedarikçilerimizin katılımıyla sürekli geliştirmeyi,

Taahhüt Ederiz.  

----------------------------------------

İlgili Haber 1 :

http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/425/14530/hizmette-kalite-tescillendi.aspxOluşturulma Tarihi : 13.12.2015