KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

 

Kent konseyi, Belediye seçim sonuçlarını izleyen ilk üç ay içinde oluşturulur.
   Konsey Genel Kurulu  ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanının çağırısı ile toplanır.
                            HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
  Öncelikle Yönetmeliğin 8. Maddesin de sayılan kent konseyi üyelerinin tesbiti yapılıp liste hazırlanır ve kendileri bir yazı ile davet edilir.
                            ÜYELERİN LİSTESİ
1)Mahallin en büyük Mülki idare amiri veya temsilcisi (ilçe kaymakamı)
2)Belediye Başkanı veya temsilcisi
3)Kaymakamlıkça tesbit edilen sayıları 10 u geçmeyen kamu kurum ve kuruluş  temsilcileri
4)Muhtarlar (sayısı 20 yi geçmemek üzere)
5)İlçe teşkilatını kurmuş olan Siyasi parti temsilcileri
6)Üniversite (y.okul) temsilcileri
7)Kamu Kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri
-Sendikalar
-Noterler
-Vakıflar
-Dernekler (ilgili olanların tesbiti yapılarak davet edilecek) temsilciler
8)Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının temsilcileri (Bizde daha önceden kurulmuş olan Kadın ve Gençlik Meclislerinin Başkanları) çalışma grubu konsey tarafından oluşturulduktan sonra temsilcisi olacaktır.
         KENT KONSEYİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
  Toplantıyı bizzat Belediye Başkanı açar ve gündemi okumaya başlar.
       - Önce toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından en az 3 kişiden oluşan Divan kurulu seçilir.
 Bunun için Belediye Başkanımız önce bir yoklama yapar Genel kurul üyelerinden kimlerin ve kaç üyenin katıldığını isim yoklamasıyla tesbit eder.
       - Sonra divan kurulunun seçimine geçer ve en az 3 kişilik bir divan kurulu seçilir.
      - Bundan sonra toplantıyı bu Divan Kurulu yönetir.
      - Divan Kurulu, ilk olarak Kent Konseyi Yürütme kurulunu seçer. Kurul en az 7 kişiden oluşacaktır.
      -Yürütme kurulunun seçimini müteakip Kent Konseyi Başkanının seçimi yapılır. (seçim usulü ve Başkanlık süresi yönetmelikte belirtilmiştir) Bu usulü Divan Kurulu uygulayacaktır ilk turda 2/3 çoğunluk aranır bu oran temin edilmezse ikinci turda salt çoğunluk aranır salt çoğunlukta temin edilemezse en çok oy alan iki üye üçüncü tura katılır 3. turda en çok oyu alan üye seçilir.
     - Bundan sonra gelen tekliflere göre çeşitli meclisler ve çalışma gurupları oluşturulur. Yönetmelik özellikle 
                     a) Kadın ve
                     b) Gençlik meclislerinin oluşumunu öneriyor ve yürütme kuruluna da bu meclislerin Başkanlarının  katılması gerektiğini hükme bağlıyor. Ayrıca
  - Çeşitli çalışma gurupları oluşturulup kentin ve kentlinin problemleriyle ilgili çeşitli konularda çalışmalar yapıp raporlar hazırlaya bilirler.
  - Bundan sonra dilek ve temenniler faslı açılıp üyelerin teklifleri alınır.
  - Görüşülecek husus kalmayınca oturum bitirilir.    
                    KENT KONSEYİ GÜNDEMİ
        1 – Saygı duruşu -İstiklal marşı
        2 – Genel kurul yoklaması
        3 – Protokol konuşmaları
        4 – Divan Kurulunun seçimi
        5 – Genel kurul yönetiminin Divan kuruluna bırakılması
        6 – Kent yürütme kurulunun seçimi
        7 – Kent Konseyi Başkanının seçimi
        8 - Kadın ve Gençlik meclislerinin oluşturulması
        9 – Çalışma guruplarının oluşturulması
       10 – Dilek ve temenniler
       11 - Kapanış 
          
    
                        

Kent konseyi, Belediye seçim sonuçlarını izleyen ilk üç ay içinde oluşturulur. Konsey Genel Kurulu  ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanının çağırısı ile toplanır.                           

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Öncelikle Yönetmeliğin 8. Maddesin de sayılan kent konseyi üyelerinin tesbiti yapılıp liste hazırlanır ve kendileri bir yazı ile davet edilir.
                       
ÜYELERİN LİSTESİ

1)Mahallin en büyük Mülki idare amiri veya temsilcisi (ilçe kaymakamı)

2)Belediye Başkanı veya temsilcisi

3)Kaymakamlıkça tesbit edilen sayıları 10 u geçmeyen kamu kurum ve kuruluş  temsilcileri

4)Muhtarlar (sayısı 20 yi geçmemek üzere)

5)İlçe teşkilatını kurmuş olan Siyasi parti temsilcileri

6)Üniversite (y.okul) temsilcileri

7)Kamu Kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri-Sendikalar-Noterler-Vakıflar-Dernekler (ilgili olanların tesbiti yapılarak davet edilecek) temsilciler

8)Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının temsilcileri (Bizde daha önceden kurulmuş olan Kadın ve Gençlik Meclislerinin Başkanları) çalışma grubu konsey tarafından oluşturulduktan sonra temsilcisi olacaktır.         

   KENT KONSEYİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
  Toplantıyı bizzat Belediye Başkanı açar ve gündemi okumaya başlar.

- Önce toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından en az 3 kişiden oluşan Divan kurulu seçilir. Bunun için Belediye Başkanımız önce bir yoklama yapar Genel kurul üyelerinden kimlerin ve kaç üyenin katıldığını isim yoklamasıyla tesbit eder.
- Sonra divan kurulunun seçimine geçer ve en az 3 kişilik bir divan kurulu seçilir.
- Bundan sonra toplantıyı bu Divan Kurulu yönetir.
- Divan Kurulu, ilk olarak Kent Konseyi Yürütme kurulunu seçer. Kurul en az 7 kişiden oluşacaktır.
-Yürütme kurulunun seçimini müteakip Kent Konseyi Başkanının seçimi yapılır. (seçim usulü ve Başkanlık süresi yönetmelikte belirtilmiştir) Bu usulü Divan Kurulu uygulayacaktır ilk turda 2/3 çoğunluk aranır bu oran temin edilmezse ikinci turda salt çoğunluk aranır salt çoğunlukta temin edilemezse en çok oy alan iki üye üçüncü tura katılır 3. turda en çok oyu alan üye seçilir.
- Bundan sonra gelen tekliflere göre çeşitli meclisler ve çalışma gurupları oluşturulur. Yönetmelik özellikle a) Kadın ve
b) Gençlik meclislerinin oluşumunu öneriyor ve yürütme kuruluna da bu meclislerin Başkanlarının  katılması gerektiğini hükme bağlıyor. Ayrıca

-
Çeşitli çalışma gurupları oluşturulup kentin ve kentlinin problemleriyle ilgili çeşitli konularda çalışmalar yapıp raporlar hazırlaya bilirler.
- Bundan sonra dilek ve temenniler faslı açılıp üyelerin teklifleri alınır.
- Görüşülecek husus kalmayınca oturum bitirilir.    


        KENT KONSEYİ GÜNDEMİ

        1 – Saygı duruşu -İstiklal marşı
        2 – Genel kurul yoklaması
        3 – Protokol konuşmaları
        4 – Divan Kurulunun seçimi
        5 – Genel kurul yönetiminin Divan kuruluna bırakılması
        6 – Kent yürütme kurulunun seçimi
        7 – Kent Konseyi Başkanının seçimi
        8 - Kadın ve Gençlik meclislerinin oluşturulması
        9 – Çalışma guruplarının oluşturulması
       10 – Dilek ve temenniler
       11 - Kapanış

Oluşturulma Tarihi : 12.02.2015