PLAN TADİLATI - BARBAROS MAHALLESİ, 1186 ADA, 24,25 PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Bağcılar İlçesi, 1186 ada 24-25 parsellerin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-34232025), Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 30.12.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 30.12.2020