06.01.2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI YILI

06.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 1  Denetim Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.01.2020 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde Meclis üyelerinden; Zekai SÖNMEZ, Ali ERDOĞAN ve Abdurrahman KEŞVELİOĞLU’nun teklifiyle Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasını teklif ettiler. Teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra, yine aynı üyelerin teklifiyle Denetim Komisyonu Üyeliklerine; Erdal YILMAZ, Aysel Çelik BOZ ve Umut DURAK teklif edildiler. Teklif edilen adaylar için yapılan gizli oylama neticesinde Erdal YILMAZ 32 oy, Aysel Çelik BOZ 34 oy ve Umut DURAK 32 oy alarak, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

 

KARAR NO 2  Meclis üyelerinden; Zekai SÖNMEZ, Mehmet TUNÇER ve Hüseyin KAHRİMANOĞLU tarafından sunulan ve Ağustos 2020 tarihinin, Belediye Meclisinin tatil ilan edilmesi ile alakalı yazılı teklif önergesi, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.01.2020 tarihli toplantısında teklif edildiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 3  Kültür ve Sosyal  Müdürlüğünün, Bolu ili Göynük Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 2. Toplantı yılı, 06.01.2020 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.01.2020