07.10.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

07.10.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 84  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Davut SALİHOĞLU’nun İnsan Kaynakları ve Eğitim dürü olarak görevlendirildiğine dair Belediye Meclisine bilgi verilmesi amaçlı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 07.10.2019 tarihli toplantısında  müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu: Belediye Meclisi bilgilendirildi.

KARAR NO 85  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Erasmus Staj Hareketliliği Konsorsiyumu başlıklı projeyi takip etmesi için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil ve ilzama yetisi verilmesi ile alakalı teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 07.10.2019 tarihli toplantısında  müdürlüğünden geldiği şekliyle okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.10.2019