13.06.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

13.06.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 65   Hukuk Komisyonunun; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; araç kiralama işi için ihale yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün araç kiralama işi ihalesini, 01.10.2019 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar (39 ay) kapsayacak şekilde ihale yapabilmesi için yetki talep ettiği anlaşılmıştır. Ancak Belediye Kanunun adı geçen Maddede belirtilen yasal süreyi aştığı anlaşıldığından, müdürlüğünce; 01.10.2019 tarihinden 30.09.2022 tarihine kadar (36 ayı) kapsayacak şekilde ihale edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 13.06.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 66  Hukuk Komisyonunun Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, yemek ihalesi işi için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve memur personelin öğle yemeği ihalesini, 01.10.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (15 ay) kapsayacak şekilde ihale yapabilmesi için yetki talep ettiği anlaşılmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği anlaşıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 13.06.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 67  Hukuk Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Bağcılar geneli çevre temizlik iş ve işlemlerinde kullanılması için ihale yetkisi talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar geneli çevre temizlik iş ve benzeri işlerinin 01.10.2019 tarihinden 30.09.2022 tarihi kadar (1096 gün) süreyi kapsayacak şekilde ihale yapmak istediği anlaşılmış olup, yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği görüldüğünden ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda ihale yapılması Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 13.06.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 68  Hukuk Komisyonunun; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Yeşil alan sulama ihtiyacı için muhtelif araç alımı ihalesi için yetki talebinin değerlendirilmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar geneli yeşil alan sulama ihtiyacı için muhtelif araç alımı ihalesini; 01.10.2019 tarihinden itibaren 30.09.2022 tarihleri arasında 1.096 günü kapsayacak şekilde ihale yapmak istediği anlaşılmış olup, yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesinde bahsi geçen yasal süreyi geçmediği görüldüğünden ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda ihale yapılması Komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 13.06.2019 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.06.2019