06.05.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

06.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 55 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya,  Bem-Bir-Sen Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalaması için yetki verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 06.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 56 Yazı İşleri Müdürlüğünün, Vergi Daireleri Satış Komisyonuna üye belirlenmesi ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 06.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, Meclis üyelerinden; Serkan KÜÇÜK ve İbrahim YEŞİLKAYA teklif edildiler, teklif edilen üyelerin adı geçen komisyona kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.  

KARAR NO 57 Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis toplantılarının sesli kayıt sistemi ile kayıt altına alınması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 06.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

KARAR NO 58 Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye adına bankalarda bulunan hesaplar için kamuya tahsis kararı alınması ile alakalı hazırlamış olduğu teklif;  Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 06.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 59 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün;  Kazakistan devletinin Almaata Şehri ile Almanya’nın Hamm Şehirlerine “Kültür ve Kardeşlik Günleri” gezisi düzenlenebilmesi için hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 06.05.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi talep edildi. Talep kabul edildikten sonra okutuldu, kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 07.05.2019