11.04.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

11.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

KARAR NO 52 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün; 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile alakalı raporu görüşmeye açıldı. Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI; rapor hakkında bilgi verdi, başka söz alan olmadı. Rapor Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 11.04.2019 tarihli toplantısında Müdürlüğünden geldiği ve hazırlandığı şekliyle işaretli oylamaya ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 53 İmar Komisyonunun Plan ve Proje Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi 1686 ada, 45 parselde plan tadilatı yapılması ile alakalı teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Bağcılar İlçesi, Fatih Mahallesi, 1686 ada 38 parselin tamamı ve 39 parselin de Sağlık Tesis Alanında kalan kısmının Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,184), komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, Nisan ayı toplantısının 11.04.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisycondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 54  İmar Komisyonun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Fevziçakmak Mahallesi 2899, 2895 parseller ile 2892, 2893, 2894 ve 2887 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Fevziçakmak Mahallesi Şişecam Blokları olarak bilinen 2888-2889-2890-2891 parsel sayılı taşınmazlar ile 2899-2900-2895 parsel sayılı taşınmazlara arasında kalan imar yolunun kapatılması ve 2892-2893-2894-2887 parsel sayılı taşınmazlar ile park alanı arasında kalan yolun kapatılarak kentsel dönüşüme hazır hale getirilmesi hususunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine yapılan itiraz; (PİN:UİP-560,184), komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, Nisan ayı toplantısının 11.04.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.04.2019