09.04.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 7. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI

09.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 45 Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.04.2019 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak olan Divan Katipliği için önce teklifler alındı. Teklif edilen adaylar arasında yapılan gizli oylama neticesinde;  Aysel Çelik BOZ: 38, Şükrü BİÇER: 38 Özge KILIÇ: 38 Orkun AYHAN da 40 oy alarak, Divan Katipliği üyeliklerine seçildiler.

KARAR NO 46  Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.04.2019 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Nisan 2021 yılına kadar görev yapacak olan Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan vekillikleri için ayrı- ayrı teklif verildi. Önce Meclis 1. Başkan vekillikleri için yazılı teklifler okutuldu. Meclis 1. Başkan vekilliği için teklif edilen adaylar arasında yapılan gizli oylamada Necati KAHRAMAN 39 oy, Erdem BERKCAN da 6 oy aldılar, en fazla oyu alan Necati KAHRAMAN Meclis 1. Başkan vekili olarak seçildi, Meclis 2. Başkan vekilliği için de  Betül BİRER: 38 Oy, Mustafa OSMANÇELEBİOĞLU  da 7 oy aldı. Yapılan gizli oylama sonucunda  en fazla oyu alan Betül BİRER Meclis 2. Başkan vekili olarak ilan edildi.

KARAR NO 47 Bağcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.04.2019 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre; Encümen üyeliği için teklif edilen ve Nisan 2020 tarihine kadar bir yıllığına görev yapacak olan adaylar arasında yapılan gizli oylama sonucunda; Zekai SÖNMEZ: 38 oy, Ercan ASLAN: 38 oy, Serkan KÜÇÜK de 38 oy  alarak Encümen üyeleri olarak seçildiler.

KARAR NO 48  Bağcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, 09.04.2019 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Nisan 2020 tarihine kadar görev yapacak olan İhtisas komisyonları belirlendi, belirlenen İhtisas Komisyonu üyelikleri için adaylar teklif edildi,  Teklif edilen üyeleri adı geçen komisyonlara üye olarak seçilmeleri işaretli oylamaya sunuldu ve aşağıya yazıldı.

1- İmar Komisyonu Üyeleri: Hayati BAYRAM, Aysel Çelik BOZ, Serkan HASER, Umut DURAK ve Ekrem GÜLLÜK oyçokluğuyla.

2- Bütçe Komisyonu Üyeleri: Erdal YILMAZ, Serkan KÜÇÜK, Ali ERDOĞAN, Serkan HASER ve Ayşe DEMİRHAN oyçokluğuyla.

3- Hukuk Komisyonu Üyeleri: Mehmet ŞİRİN, Uğur ÖZÜBEK, Rabia Üçtepe KARAKÖSE, Orkun AYHAN ve Ramazan Şerif FIRAT oyçokluğuyla.

4- Tarife Komisyonu Üyeleri: Aysel Çelik BOZ, Eşref ÇETİN, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Metin HIZIROĞLU, Hüseyin KAHRİMANOĞLU oyçokluğuyla.

5- Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri: Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Umut DURAK, Ramazan Şerif FIRAT, Yaşar YERLİKAYA ve Metin HIZIROĞLU  oyçokluğuyla.

6- İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri: Fatma KIRATLI, Uğur ÖZÜBEK, Betül BİRER, Mahir KARAKAŞ ve Ergül SİLLER oyçokluğuyla.

7- Engelliler Komisyonu Üyeleri: Ferhat ÇİFTÇİ, Ziya YILMAZ, İhsan KAYA, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU ve Cemal ÇELİK oyçokluğuyla.

8- Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyeleri: Ercan ASLAN, Aydın ALTUN, Ekrem GÜLLÜK, Mahir KARAKAŞ ve Ali ERDOĞAN oyçokluğuyla.

9- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri: Serkan HASER, Abdullah ÖZDEMİR, Şükrü BİÇER, Orkun AYHAN ve Fatma KIRATLI oyçokluğuyla.

10- Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyeleri: Ramazan Şerif FIRAT, Hayati BAYRAM, Yaşar YERLİKAYA, Serpil UZUN ve  Metin HIZIROĞLU oyçokluğuyla.

11- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri  Serpil UZUN, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Ergül SİLLER, Uğur ÖZÜBEK ve Özge KILIÇ oyçokluğuyla.

12- Çevre ve Turizm Komisyonu Üyeleri: Zekai SÖNMEZ, Aydın ALTUN, Şennur ŞEN, Erdal YILMAZ ve Abdullah ÖZDEMİR oyçokluğuyla.

13- Eğitim Komisyonu Üyeleri: Rabia Üçtepe KARAKÖSE, Necati KAHRAMAN, Abdurrahman KEŞVELİOĞULU, Özge KILIÇ ve Hüseyin KAHRİMANOĞLU oyçokluğuyla.

14- Kadın ve Aile Komisyonu Üyeleri: Ayşe DEMİRHAN, Fatma KIRATLI, Betül BİRER, Şennur ŞEN, Ziya YILMAZ oyçokluğuyla seçildiler.

15- Sosyal Uyum Komisyonu Üyeliri: Eşref ÇETİN, İhsan KAYA, Ferhat ÇİFTÇİ, Cemal ÇELİK ve Şükrü BİÇER oyçokluğuyla seçildiler

KARAR NO 49  Türk Dünyası Belediyeler Birliğine asil ve yedek üye belirlenmesi ile alakalı teklif okutuldu. Asil üyeliğe; Serkan HASER, Yaşar YERLİKAYA, Yedek üyeliğe ise Hasan Hüseyin DÖNMEZ teklif edildi. Teklif edilen üyeler; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı 09.04.2019 tarihli toplantısının 1.Birleşiminde işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 50 Marmara Belediyeler Birliğine asil ve yedek üye belirlenmesi ile alakalı teklif okutuldu, Asil üyeliğe; Mehmet ŞİRİN, Betül BİRER, Yedek üyeliğe de Ercan ASLAN teklif edildi. Teklif edilen üyeler; Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı 09.04.2016 tarihli toplantısının 1.Birleşiminde işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. kabul edildi.

KARAR NO 51 Bağcılar Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı, Nisan ayının 09.04.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde Denetim Komisyonu üyelerinden; Erdal YILMAZ, Uğur ÖZÜBEK ve  Ali ERDOĞAN tarafından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince 2018 malı yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin incelenmesi için hazırlamış olduğu rapor, Belediye Meclis Başkanlığınca okutuldu. Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI tarafından suç unsurunun bulunmadığı ve özveriyle hazırlanan rapor için teşekkür edilerek Meclise bilgi verildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.04.2019