04.03.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

04.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 29 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Çeşitli bankalarda başkanlığımız adına açılan hesapların kamu yararına tahsis edilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 04.03.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 30 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Kirazlı Mahallesi 1156 Sokak isminin “Şehit Cemil KAÇMAZ” sokak olarak değiştirilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 04.03.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi teklif edildi. Teklif işaretli oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle Müdürlüğüne iade edildi.

KARAR NO 31 Plan ve Proje Müdürlüğünün; Mahmutbey Mahallesi 2307 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın “Bölge Kan Merkezi Binası” olarak kullanılmak üzere Tük Kızılay derneği Genel müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 04.03.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.03.2019