07.02.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

07.02.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 20 Tarife Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yapı Zemin Laboratuvar hizmetlerinin 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ilgili Müdürlüğün teklifi doğrultusunda; Riskli Yapı Tespitini yapan Laboratuvar biriminin Kentsel Tasarım Müdürlüğünü bağlanması ve 2019 yılı içinde de uygulayacağı ücret tarifesini rapor ekinde sunulmuş haliyle uygun bulmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 21  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi 2126 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Demirkapı Mahallesi, 2126 parsel sayılı taşınmazın Park Alanında kalan kısımları ile kuzeyinde yer alan kadastral boşluk niteliğindeki park alanının Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Teklifi (PİN:UİP-560,170), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 22 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Çınar Mahallesi F21c23a4b pafta 320 ada 9 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Çınar Mahallesi, F21c23a4b pafta, 320 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Açık Oto Park (AOP) Alanında kalan kısmının, 320 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Konut Alanı ve Açık Oto Park (AOP) Alanında kalan kısımlarının ve bu parsellerin batısında yer alan tescil harici kısmın Açık Oto Park (AOP) Alanında kalan kısmının iptal edilerek Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 171), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 23 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kirazlı Mahallesi 3218 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Kirazlı Mahallesi, 3218 ada 1 parselin Park Alanında kalan bir kısmının Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN:UİP-560,168), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 24  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 100.Yıl Mah. F21c18d1d pafta, 2334 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 100.Yıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 2334 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil harici niteliğinde olan Yeşil Alanın bir kısmının iptal edilerek Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 174), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 25 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Yenigün Mahallesi F21c23d1b pafta, 1152 ada, 19 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Yenigün Mahallesi, F21c23d1b pafta, 1152 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Konut Alanından çıkarılarak Belediye Hizmet Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 173),  komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 26 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Merkez Mahallesi 346 ada, 8 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Merkez Mahallesi, F21c23a4b pafta, 346 ada, 8 parselin Park Alanında kalan bir kısmının, Belediye Hizmet Alanına (B.H.A) alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi (PİN; UİP-560,178), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 27 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Sancaktepe Mahallesi 225 ada da bulunan çocuk bahçesi ile alakalı plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Sancaktepe mahallesi F21c23a1d pafta, 225 ada, 5 parselin doğusunda bulunan tescil harici alanın Çocuk Bahçesi Alanından Belediye Hizmet alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin (PİN; UİP-560,176) Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 28  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi 2544 ada, 1 parsel ile 2426 ada, 16 parselin kuzeyinde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 15 Temmuz Mahallesi, 2544 ada, 1 parselin bir kısmı ile, 2426 ada, 16 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alana ilişkin 17.10.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı (NİP-2929-80) doğrultusunda hazırlanan 15 Temmuz Mahallesi, 2544 ada, 1 parselin Dini Tesis Alanında kalan kısmının Park Alanına alınmasına karşılık 2426 ada, 16 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alandaki Park Alanının eş değer büyüklükte bir kısmının doğu bahçe mesafesi 3.00 metre, diğer bahçe mesafeleri 1.50 metre olacak şekilde Dini Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (UİP-560, 175), komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Şubat ayı toplantısının 07.02.2019 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla  kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2019