04.02.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

04.02.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

   

KARAR NO 19  Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Başkanlığımız arasında düzenlenecek olan “Ortak Hizmet Uygulama Protokolünün” imzalanması için Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI’ya imza yetkisi verilmesi ile alakalı teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 04.02.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.02.2019