07.01.2019 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 6. TOPLANTI YILI

07.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 01 Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2019 Yılı Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması ile alakalı teklifi, Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı, Ocak ayı toplantısının 07.01.2019 tarihli olağan toplantısının 1. Birleşiminde görüşmeye açıldı. Meclis üyelerinden; Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Fethi BAŞARANOĞLU ve Zeki DOĞAN’ın teklifiyle Denetim Komisyonun 3 kişiden oluşmasını teklif ettiler. Teklif oylandı ve oybirliğiyle kabul edildikten sonra yine  Meclis üyelerinden; Mehmet ŞİRİN, Fethi BAŞARANOĞLU ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’in teklifiyle Denetim Komisyonu üyeliklerine Erdal YILMAZ, Uğur ÖZÜBEK ve Ali ERDOĞAN teklif edildiler. Teklif edilen adaylar için yapılan gizli oylama neticesinde; Erdal YILMAZ 33 oy, Uğur ÖZÜBEK 33 oy ve Ali ERDOĞAN da 33 oy alarak, Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

KARAR NO 02 Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393/20. Maddesinin 2. Bendi gereğince Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi ile ilgili olarak, meclis üyelerinden; Kemal KESER, Hasan Hüseyin DÖNMEZ ve Süleyman GÜNEŞ’ın Ağustos 2019 tarihinin, Belediye Meclisinin tatil yapacağı ay ilan edilmesiyle ilgili yazılı teklif önergeleri; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 07.01.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 03 Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Raporunun hazırlanmasında uzman personelden yararlanılması için, uzman personel görevlendirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 07.01.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 04 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmakta iken münhal bulunan 1. Derece Başkan Yardımcısı görevine atanan Emre URLU’nun görevlendirme yapıldığına dair Belediye Meclisine bilgi verilmesi ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 07.01.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde okutulmak suretiyle, Belediye Meclisi bilgilendirildi.

KARAR NO 05 Yazı İşleri Müdürlüğünün, Plan ve Proje Müdürlüğünün Kirazlı Mahallesi 3302 ada 4 parsel ile 3300 ada 9 parsel sayılı Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 6. Toplantı yılı 07.01.2019 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.01.2019