03.12.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

03.12.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO  91  Fen İşleri Müdürlüğünün, Bingöl ili, Sancak Belediyesinin talebine istinaden;  gençlerin spor yapabilecekleri herhangi bir tesisin bulunmaması ve bütçelerindeki imkanların yetersizliğinden dolayı spor tesisi inşa edilmesi ile alakalı teklifleri; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 03.12.2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 92  Plan ve Proje Müdürlüğünün, Kemalpaşa Mahallesi 1500 ada, 31 parsel sayılı uygulama imar planlarında park alanında kalan 763,81 m2 alanlı belediyemiz mülkü taşınmazın 5018 sayılı Kanunun ve 45, ve 47. Maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi ve yine aynı kanunun 18. Maddesinin (e ) bendine göre “ Kamu Hizmetlerinde Kullanılmak üzere” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını devrinin yapılması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 03.12.2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.12.2018