05.11.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

05.11.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.


KARAR NO 86 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, İlçemizde ikamet eden başarılı öğrenci ve gençlerin ödüllendirilmesi ile alakalı teklifi ve eki ödül listesi Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 05.11.2018 tarihli toplantısının 1. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.11.2018