09.07.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                           :           7

TOPLANTI YILI                            :           2

TOPLANTI TARİHİ                       :           09.07.2020

TOPLANTI SAATİ                        :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                    :           2

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

 

06.07.2020 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

 

Raporlar:

 

1)         Strateji Gel. Müd.: 2019 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2-)       Plan ve Bütçe Kom. Rap.:  2019 Mali Yılı Kesin Hesap Bütçesinin görüşülmesi hk.

3)        Huk Kom. Rap.:   Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk

4-)   Huk.Kom.Rap.: Bağcılar ilçesinde bazı mahallelerde bulunan arsaların takas/trampa/devir ve Hibe yoluyla devrinin yapılabilmesi için yetki talebinin değerlendirilmesi hk.

5-)       İmar ve Huk. Kom. Rap.: Gölgelik (Pergola) Yapılırken Aranacak Hususlara dair Yönetmelik Hükümlerinin belirlenmesi hk.

6-)       İmar Kom. Rap.: Güneşli Mah. 2974 ada, 28 parselde plan tadili hk.

7-)       İmar Kom. Rap.: Merkez Mah. F21c23a3a pafta, 358 ve 359 parsellerde plan tadili hk.

8-)       İmar Kom. Rap.:  15 Temmuz Mah. F21c22a3a pafta, 2544 ada, 34 parselde plan tadili.

9-)       İmar Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. F21c17c4a pafta, 3365 ada, 1 ve 2 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

10-)     İmar Kom. Rap.: Merkez Mah. 3445 ada, 12 parselde plan tadilatı yapılması hk.  

 

09.07.2020 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2020