06.02.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                           :           7

TOPLANTI YILI                            :           2

TOPLANTI TARİHİ                       :           06.02.2020

TOPLANTI SAATİ                        :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                    :           2

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

 

03.02.2020 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

 

Teklifler:

 

1)         Huk. Kom. Rap.: Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.  

2)         Huk. Kom. Rap.:  Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi hk.

3-)       Tarife Kom. Rap.: Kültür ve Gençlik Merkezleri ile Oyun Salonlarının 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

4-)       Tarife Kom. Rap.:  2020 yılı Yapı ve Zemin Laboratuvarı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

5-)       Tarife İmar Kom. Rap.: İmar ve Şehircilik Ücret Tarifesine ilave olarak İş Deneyim Ücret Tarifesinin eklenmesi hk.

6-)       İmar Kom. Rap.:. M.Bey Mah. F21c17c3d pafta, 2305 ada, 11 parsel ile 2307 ada, 2-9 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

 

06.02.2020 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.02.2020