03.02.2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                           :           7

TOPLANTI YILI                            :           2

TOPLANTI TARİHİ                       :           03.02.2020

TOPLANTI SAATİ                        :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                    :           1

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1)           Kül. Ve Sos. İşl. Müd.: Kültür ve Gençlik Merkezleri ile Oyun Salonlarının 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

2-)          Zabıta Müd.: Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi hk.

3-)          İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.:  Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.  

4-)          İmar ve Şeh. Müd.: Ücret tarifesine ilave olarak İş Deneyim Ücret Tarife eklenmesi hk.

5-)          Kent. Tas. Müd.: 2020 yılı Yapı ve Zemin Laboratuvarı  ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

6-)          Kent. Tas. Müd.: Mahmutbey Mah. F21c17c3d pafta, 2305 ada, 11 parsel ile 2307 ada, 2-9 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

 

Oluşturulma Tarihi : 03.02.2020