05.12.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                           :           7

TOPLANTI YILI                            :           1

TOPLANTI TARİHİ                       :           05.12.2019

TOPLANTI SAATİ F                     :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                    :           2


GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

02.12.2019 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

Teklifler: 

1)         Huk. Kom. Rap.: Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.

2)         Huk. Kom. Rap.: Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi hk.

3)         Huk. Kom. Rap.: Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliklerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hk.

4-)       Huk. Kom. Rap.: İlan ve Reklam Vergilerinin iki taksit halinde alınması talebinin değerlendirilmesi hk.

5-)       Tarife Kom. Rap.:  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2020 yılı katı Atık ve Moloz ücreti tarifesinin belirlenmesi hk.

6-)       Tarife Kom. Rap.:  Plan ve Proje Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

7-)       Tarife Kom. Rap.: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2020 yılı ücreti tarifesinin belirlenmesi hk.

8-)       Tarife Kom. Rap.: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

9-)       Huk. Ve İmar Kom. Rap.: 15 Temmuz Mah. 2566 ada, 92 parselin tahsis şeklinin değiştirilmesi hk.

10-)     Huk. Ve İmar Kom. Rap.: Bağcılar geneli bazı arsaların tahsis şeklinin değerlendirilmesi.

11-)     İmar Kom. Rap.:  Kirazlı Mah. 3239 ada, 1 parselde plan tadili hk.

 

Oluşturulma Tarihi : 05.12.2019