07.11.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                           :           7

TOPLANTI YILI                             :           1

TOPLANTI TARİHİ                       :           07.11.2019

TOPLANTI SAATİ F                     :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                     :           2

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

 

04.11.2019 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

 

Teklifler:

 

1)         Huk Kom. Rap.: Norm kadro iptal/ihdas işlemleri hk.

2)         Huk Kom.Rap.: Çeşitli kurumların araç hizmetlerinden yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi hk.

3-)       İmar ve Tarife Kom. Rap.: 2020 yılı Atık Toplama Merkezi Teminat Bedeli bilgilendirme ve ücret Tarifesinin belirlenmesi hk.

4-)       Tarife Kom. Rap.: 220 yılı Evlendirme iş ve işlemleri ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

5-)       Tarife Kom. Rap.: Veterinerlik ve İlaçlama hizmetleri 2020 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

6-)       İmar Kom. Rap.: Güneşli Mah. 2587 ada, 21 parselde plan tadili hk.

7-)       İmar Kom. Rap.: 1/1000 ölçekli imar plan notları yapılaşma şartlarında değişiklik yapılması hk.

8-)       İmar Kom. Rap.: 1/1000 ölçekli imar plan notlarına ilave yapılması hk.

 

07.11.2019 Tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin Okunması.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.11.2019