07.10.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                            :           7

TOPLANTI YILI                             :           1

TOPLANTI TARİHİ                       :           07.10.2019

TOPLANTI SAATİ F                     :           16:00

TOPLANTI ŞEKLİ                        :           Olağan

BİRLEŞİM                                    :           1

 

GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1)         Mali Hiz. Müd.: 2020 yılı bütçe teklifinin görüşülmesi hk.

2-)       Strateji Gel. Müd.: Performans Programının görüşülmesi hk.

3-)       Strateji Gel. Müd.: 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın görüşülmesi hk.

4-)     İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Davut SALİHOĞLU’nun İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olduğuna dair meclise bilgi verilmesi.

5-)       İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Norm kadro iptal/ihdas işlemleri hk.

6-)       Kül. Ve Sos. İşl. Müd.: Bosna Hersek Cumhuriyetinde  bir adet Türkçe Sınıfı oluşturulması.

7-)      Kül. ve Sos. İşl. Müd.: Kastamonu ili Küre Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi hk.

8-)       Plan ve Proje Müd.:  Yavuzselim Mah. 1075 ada, 1 parselin kuzeyi ve 1075 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici kısmın  “ Bağcılar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu” olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi.

9-)       Kül. Ve Sos. İşl. Müd.: Rize ili İkizdere ilçe Belediyesinin “Kardeş Belediye” talebinin değerlendirilmesi hk.

10-)   Kül. Ve Sos. İşl. Müd.: Sinop ile Durağan ilçe Belediyesinin “Kardeş Belediye” Talebinin değerlendirilmesi hk.

11-)     Kül. Ve Sos. İşl. Müd.: Erasmus Staj Hareketliliği Konsorsiyumu başlıklı projeyi takip etmesi için Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN’e temsil, imza ve ilzama yetkisi verilmesi hk.

12)       Kentsel Tas. Müd.: Bağcılar 1/1000 ölçekli plan notlarına ilave plan notu yapılması hk.

13)     Yazılı Teklif Önergesi: Olumsuz imar durumu nedeniyle, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat devirlerinin yapabilmesi hususunun değerlendirilmesi hk.

Oluşturulma Tarihi : 07.10.2019