04.07.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           7

TOPLANTI YILI                 :           1

TOPLANTI TARİHİ            :           04.07.2019

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                :           2

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

01.07.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1-      Huk. Kom. Rap: Araç kiralama hizmet alımı ihalesi için yetki talebi hk.

2-      Huk. Kom. Rap: Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması hk.

3-      Huk. Ve İmar Kom. Rap.: Dava konusu belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesine karar verilmesi. 

4-      İmar Kom. Rap.:  M.Bey Mah. 1368, 1369, 1370 parseller ile 2077 ada, 26 parsellerde plan tadili hk.

5-      İmar Kom. Rap.:  Merkez Mah. 431 parsel ile 379 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

 

04.07.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2019