09.05.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           7

TOPLANTI YILI                 :           1

TOPLANTI TARİHİ            :           09.05.2019

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           2


GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

06.05.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

Teklifler:

1-      Basın Yay. Ve H. İ. Müd.: Musa EKER’e görev pasaportu çıkartılması hk.


Raporlar:

1-      Plan ve Bütçe Kom. Rap.: 2018 Mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi.  

2-      Huk. Kom. Rap.: Dava konusu belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesine karar verilmesi hk.

3-      İmar Kom. Rap.: Fatih Mah. 1686 ada, 45 parselde plan tadilatı yapılması hk.

4-      İmar Kom. Rap.: Yavuzselim Mah. 1075 ada, 1 parselde plan tadilatı yapılması hk.


09.05.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.


Oluşturulma Tarihi : 09.05.2019