BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Demirkapı mahallesi 3285 ada 3 parselde bulunan taşınmaz 20.05.2021 tarihli ve 48 no'lu Meclis Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 

1- Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 3285 ada 3 parsel sayılı 2.763,26 m2 sahalı ve 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında TİM (Tali İş Merkezi) alanında kalan taşınmazın üzerinde bulunan bina 10 (On) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2- Aylık Muhammen kira bedeli 23.750,00 TL + KDV’dir.

3- Geçici Teminat Bedeli 85.500,00 TL’dir.

4- Şartname 2.500,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

6- İhale 08.07.2021 tarihinde saat 11:00’da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

7- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 29.07.2021 tarihinde; Kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü halesi 19.08.2021 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 08.07.2021 tarihinde saat 10:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 22.06.2021