PLAN TADİLATI - BAĞCILAR İLÇESİ, 3351,2046 ADA 1054 PARSELLER İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 
 
 
 
 
 
 

Bağcılar İlçesi, 1054 parsel ve 3351 ada ile 2046 ada arasındaki kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2019 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-560,168), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 03.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 15.01.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 15.01.2020