PLAN TADİLATI - YAVUZSELİM MAHALLESİ, 1075 ADA 1 SAYILI PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 


Bağcılar İlçesi,Yavuzselim Mahallesi, 1075 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı ve kuzeyinde bulunan tescil harici alanın Sosyal Tesis Alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,188), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 10.01.2020 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 10.01.2020