PLAN TADİLATI - ÇINAR MAHALLESİ, 320 ADA 9,10 SAYILI PARSELLER İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Çınar Mahallesi, 320 ada, 9 ve 10 parseller ile bu parsellerin batısında yer alan tescil harici kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN; UİP- 560,171), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.12.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 25.12.2019