PLAN TADİLATI - YÜZYIL MAHALLESİ, 2239 ADA 2 SAYILI PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Bağcılar İlçesi, 100. Yıl mahallesi 2239 ada 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alanın Eğitim Tesisleri Alanına alınmasına karşılık, 2238 ada 1 parselin T.A.Y Alanında kalan kısımları, 2237 ada 1 parselin Trafo ve T.A.Y Alanında kalan kısımları ile 2237 ada 1 parselin batısında ve güneyinde yer alan tescil harici T.A.Y Alanı ve Trafo Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği (PİN: UİP-560,162), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.12.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 25.12.2019