PLAN TADİLATI - GÖZTEPE MAHALLESİ, 2019 ADA 94 SAYILI PARSEL İLE ALAKALI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

 

 


Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2019 ada, 94 parselin doğusunda yer alan tescil harici kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP- 560,172), Büyükşehir Belediye Başkanınca 08.11.2019 tarihinde onanmıştır. 

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.12.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.


Oluşturulma Tarihi : 25.12.2019