ÇINAR MAHALLESİ - 311 ADA - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44 PARSELLER - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ -1/1000

Çınar Mahallesi, F21c23a3a pafta, 311 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 parsel sayılı taşınmazlar ile güneyinde yer alan kadastral kısma ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,142), Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.10.2018 tarihinde aynen onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, 07.01.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 07.01.2019