YAVUZSELİM MAHALLESİ-441-19 PARSEL HK.

 

 

 

   Bağcılar İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, F21C22B3B pafta, 441 ada 19 parselin doğusunda bulunan yeşil alanın yol alanına alınıp, istikametinin yeniden düzenlenmesi ve 2554 parselin kuzeyinde bulunan 1014.sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkan kısmının kapatılarak Dini Tesis Alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,121), Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 18.05.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 04.11.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 04.11.2018