PLAN TADİLATI - KİRAZLI MAHALLESİ, 2659 ADA, (1,2,3, 23) PARSELLER - 2652 ADA 39 PARSEL HK.

 

 

 

Kirazlı Mahallesi, 2695 ada 1,2,3,23 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar, 2652 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, 2092 parsel ile bir kısım tescil dışı alan ve 2695 ada 39 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560,112)  Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 26.02.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 25.07.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 25.07.2018