PLAN TADİLATI - DEMİRKAPI MAHALLESİ F21C22B1B PAFTA, 3104 - 3105 ADA HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, F21c22b1b pafta, 3104 ada ile 3105 ada arasındaki yol istikametinin düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-560,103) teklifi, “istikameti düzeltilen yol alanı inşaat alanına dahil edilemez, meri planda verilen yapılaşma şartları aşılamaz“ plan notu ilavesi ile tadilen uygun görülmüştür“ şeklindeki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin;  17.11.2017 tarih ve 1743 sayılı kararı ile, uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 19.02.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 28.02.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

 

Oluşturulma Tarihi : 28.02.2018