BAĞCILAR BELEDİYESİ TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI


 


BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

[ İLAN ]


(696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Başvuru Sonuçları ilan olunur)


Başkanlığımız bünyesinde 04/01/2018 tarih ve 1561456 sayılı Başkanlık Oluru ile oluşturulan Tespit Komisyonunca; 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler doğrultusunda taşeron personelin başvuruları incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; gerekli şartları taşıması nedeniyle başvurusu kabul edilen taşeron personele ait liste (EK-1) ve gerekli şartları taşımaması nedeniyle başvurusu reddedilen personele ait liste (EK-2) aşağıda yayınlanmıştır.

Tebliğin 35. maddesi uyarınca belediyemiz internet sitesinden yapılan bu ilan tebliğ yerine geçtiğinden, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sonuçlarına itiraz; ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde (28/02/2018 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar) gerekçesi de belirtilmek suretiyle İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilenlerin sınav tarihleri Belediyemiz internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 
 

Oluşturulma Tarihi : 23.02.2018