PLAN TADİLATI - DEMİRKAPI MAHALLESİ, F21C22B1B PAFTA, 3105 ADA, 4 NOLU PARSEL HK.
Bağcılar İlçesi, Demirkapı mahallesi, F21c22b1b pafta, 3105 ada, 4 parselin “Dini Tesis Alanı” nda kalan kısmının çekme mesafelerinin 3 m den 1,5 m ye düşürülmesi ile ilgili olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  (PİN:UİP-560,94) Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 24.07.2017 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 05.10.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 05.10.2017