2016 YILI İLAN VE REKLAM, DİĞER VERGİ, HARÇ TARİFELERİ
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

 

İL ADI                     : İSTANBUL

BELEDİYE ADI      : BAĞCILAR BELEDİYESİ

 

A)  İLAN VE REKLAM VERGİSİ    2016

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Tutarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

 

1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

   

 

 

 

 

 

Cadde

20

100

65

60

 

 

 

Sokak

20

100

60

60

 

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

   

 

 

 

 

Diğer

8

40

30

 

 

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

10

 

 

 

 

 

 

 

Cadde

2

10

10

 

 

 

 

Sokak

2

10

10

 

 

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

100

90

 

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

85

80

 

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,25

 

 

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

 

0,02

0,50

 

 

0,50

 

 

  

   

 

B) EĞLENCE VERGİSİ - 2016

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Miktarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m² ye kadar

5

100

15

 

 

 

51 m²-150 m² arası

5

100

20

 

 

 

151 m²-300 m² arası

5

100

25

 

 

 

301 m² den yukarı

5

100

30

 

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

40

 

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

50

 

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m² ye kadar

5

100

5

 

 

 

26 m²-50 m² arası

5

100

5

 

 

 

51 m²-100 m² arası

5

100

5

 

 

 

101 m²-200 m² arası

5

100

5

 

 

 

201 m² den yukarı

5

100

10

 

 

 

  

C) İŞGAL HARCI - 2016

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

1,75

 

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

1,75

 

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

1,75

 

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 

 

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

1,75

 

 

 

 

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI - 2016

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m² ye kadar

20

800

 

75

 

 

 

26 m²-100 m² arası

20

800

 

150

 

 

 

101 m²-250 m² arası

20

800

 

300

 

 

 

251 m²-500 m² arası

20

800

 

600

 

 

 

501 m² den yukarı

20

800

 

800

 

 

 

 

 

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI - 2016

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m² ye kadar

0,10

1

 

1

 

 

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

 

1

 

 

 

101 m²-250 m² arası

0,10

1

 

1

 

 

 

251 m²-500 m² arası

0,10

1

 

1

 

 

 

501 m² den yukarı

0,10

1

 

1

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2016