ÜYE OLUNAN BİRLİKLER 

UCLG MEWA

Yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturma konusunda 100 yılı aşkın bir  tecrübenin günümüzdeki temsilcisi olan, dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından biri olan UCLG-MEWA; bölgedeki yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda etkin temsilinin sağlanması, güçlü yönetişim yapılarının kurulması ve uluslararası gündemlerin yerelleştirilmesi konusunda faaliyetleri sürdürmektedir.

   
 

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.

   
 

 

TDBB

Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

   
 


WALD

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

   
 


TBB

Türkiye Belediyeler Birliği, 1945 yılında “Türk Belediyecilik Derneği” adıyla belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuştur. Birliğin görevleri arasında; belediyelere rehberlik etmek, menfaatlerini korumak, belediyeleri ilgilendiren kanun hazırlıklarında görüş bildirmek, belediyelerin eğitim faaliyetlerini yürütmek ve yardımcı olmak, belediyeler arası işbirliği ile bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek yer almaktadır.

   

Oluşturulma Tarihi : 19.11.2018