YENİ BİR BEN
Uzun yıllar bağımlılığın çözümü biyolojik boyutuyla ele alınırken, psikososyal boyutu ile ilgili çalışmalar kısıtlı kalmıştır. Bunun sonucunda geçici ve etkili olmayan çözümler üretilmiştir. Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi madde bağımlılığının bu çok yönlü boyutunu ele alarak, ihmal edilen psikososyal boyutta önemli çalışmalar yapmaktadır.

Birey ve toplum bazlı bu çalışmaları yapan proje aynı zamanda Bağcılar özelinde farklı alanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarını projede oluşturulacak bir merkez ile koordine ederek yüksek kapasiteli bir organizasyonun oluşumunu sağlamaktadır. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü içerisinde “Bağımlılık Koordinasyon Merkezi” kuruldu.

Bağımlılık Koordinasyon Merkezi kurumları organize etmenin yanı sıra, bağımlının ilk olarak geleceği ve başvuru yapacağı yerdir.

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binasında “Yeni Bir Ben Danışmanlık Merkezi” kurularak, burada bulunan psikologlar tarafından bağımlıların psikolojik destek almasına imkan sağlandı. Ayrıca burada kurulan Sosyal Destek Birimi, bağımlının sosyal hayata entegrasyonunda ve rehabilitasyon süreci sonrasında takip konusunda önemli görevler üstlenmektedir.

BAĞIMLILIK KOORDİNASYON MERKEZİ

Bağımlı başvurularının alınması

Kurumlar arası koordinasyon

Toplumsal önleme faaliyetlerinin takibi


YENİ BİR BEN DANIŞMANLIK MERKEZİ

Bireysel Terapi

Grup Terapisi

Psikolojik Rehabilitasyon

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti


SOSYAL DESTEK BİRİMİ

Meslek ve iş imkanları

Spor faaliyetleri

Sosyal etkinlikler

 

Amaçlar

Genel Amaçlar: Toplum ve birey odaklı çözüm yaklaşımları ile bağımlılık konusunda kurumların organize edilerek bağımlılıkla mücadelenin kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi.

Özel Amaçlar:

1. İş tanımı bağımlılık olan, sürekli düşünen, tasarlayan ve uygulayan bir yapı ile bağımlılık ile mücadelede efektif bir model oluşturmak ve bu modelin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

2. Bağcılar ilçesinde sosyal yasamın dışına itilmiş madde bağımlılarının sosyal uyumunun desteklenmesi ve geliştirilmesi, sağlıklı, mutlu ve kendisine güvenen bireyler olarak, sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi.

3. Madde bağımlılarının psikolojik rehabilitasyon ile arınma süreçlerine destek olmak.

4. Bağcılar özelinde odak gruplara yönelik önleyici çalışmalar ile ilçe genelinde aktif bir bilinç oluşturmak.

5. Arındırılmış madde bağımlılarının ilçeler arası değişim programı ile iyileştirme sürecine yeni bir modül kazandırmak.

6. Bağcılar genelinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılık konusunda aktif çalışmalar yapmalarını sağlamak.

7. Alan uzmanı personel yetiştirerek nitelikli insan kaynağının oluşturulması.

Hedef Kitle

Bağcılar ilçesindeki hafif, orta ve ağır madde bağımlıları,

Bağcılar ilçesindeki bağımlı aileleri,

Bağcılar ilçesinde yasayan aileler ve öğrenciler,

Bağcılar’daki sosyal gruplar,

Bağcılar ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşları.

 

Nihai Yararlanıcılar

Bağımlıların birinci dereceden yakınları,

Sultanbeyli'den değişimi gerçekleşen bağımlılar,

Bağımlılık konusunda çalışma yapan kurumlar ve sivil toplum örgütleri,

İstanbul Genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları.

Beklenen Sonuçlar

1. Uzun soluklu tedavi süresince 72 madde bağımlısı faydalanmış olacak.

2. Sosyal destek biriminden hafif düzeydeki 110 bağımlı faydalanmış olacak.

3. 40, psikolog madde bağımlılığı konusunda teori ve saha bilgileriyle uzmanlaşmış olacak.

4. İlçe genelinde 13 program ile farklı sosyal gruplar bağımlılık konusunda bilgilendirilmiş olacak.

5. 65 okula "Mavi Göz" uygulaması ile görüntüleme sistemi kurulmuş olacak.

6. 320 anne ve anne adayına "Her Ev Bir Anaokulu" programı ile aile içi iletişim eğitimleri verilmiş olacak.

7. 17 Bilgi evi öğrencisi teknoloji bağımlılığı tiyatrosu ile bilinçlenmiş olacak.

8. 10 Okulda 3 ve 4. Sınıflara hayır diyebilme çalışması gerçekleştirilerek erken yasta davranışsal yeti kazandırılmış olacak.

 

Temel Faaliyetler: 

Faaliyet 1: Proje Ön Hazırlık ve Uzman Eğitimi Faaliyeti

Faaliyet 2: Bağımlılık Koordinasyon Merkezi Kurulması

Faaliyet 3: Maddeye Karşı Kurumsal Dizayn Çalışmaları

Faaliyet 4: Proje İletişim Ve Görünürlük Çalışmaları

Faaliyet 5: "Yeni Bir Ben" Bağımlı Bireysel Dizayn Çalışmaları

Faaliyet 6: Maddeye Karşı Toplumsal Dizayn Çalışmaları

Faaliyet 7: Deneyim Paylaşımı

Oluşturulma Tarihi : 10.02.2016