BAĞCILAR BELEDİYESİ YAYINLARI REHBER ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Bağcılar Belediyesi’nin çıkardığı yayınlar bugün en çok ihtiyaç duyulan ve başvurulan eserlerin başında geliyor. 306 eser arasında özellikle Milli Mücadele dönemine katkıları olan Mehmet Akif Ersoy’un Sıratımüstakim sonradan adı Sebilürreşad olan dergisi siyasilere ve bilim insanlarına rehber özelliği taşıyor. Çok ilgi gören Sebilürreşad’ın 11. cildi çıktı.

Hizmet sıralamasında kültür sanat çalışmalarını ön planda tutan Bağcılar Belediyesi, geçmişten geleceğe uzanan ve toplumu yönlendiren eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çıkarılan 306 eserden kimi ders notları, kimi hikaye kimi de hatıralardan oluşuyor. Yayınlar, dalında uzman araştırmacı isimler tarafından uzun süreli bir çalışma sonucu yayım hayatına kazandırılıyor. Sırat-ı Müstakim, Çanakkale Muharebelerinde 57. Piyade Alayı, Osmanlı Edebiyatı Ders Notları, Besteleriyle İstiklal Marşı’nın Hikayesi, Hasan Remzi Fertan’ın Hatıraları, Osmanlı Belgeleri’nde Berat önde gelen eserler.

“Sebilürreşad’ın ilk sayıları 11 cilt halinde kitaplaştırıldı”

Bu yayınlar arasında en çok rağbet görenler ise milli şair Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim ve Çanakkale Muharebelerinde 57. Piyade Alayı. İlk 182 sayısı Sıratımüstakîm sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla çıktı. Milli mücadeleye katkısıyla da dikkat çeken dergide Akif’in şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948 yılından itibaren yine Eşref Edip Fergan tarafından çıkarılmaya başlandı ve 1966’ya kadar Sebilürreşad ismiyle yayınlandı. Derginin Osmanlıca olarak 1925 yılına kadar yayımlanan 641 sayılık ilk dönemi Bağcılar Belediyesi’nce günümüz alfabesi ile yayın dünyasına kazandırılıyor. Bu kapsamda derginin ilk sayıları 11 cilt halinde kitaplaştırıldı.

Ülkenin en zor zamanlarında Anadolu’nun ve Ankara’nın sesi olan Sıratımüstakim, milletin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. Derginin o dönem üstlendiği misyon bugün etkisini hala sürdürüyor.

Çanakkale Muharebelerinde 57. Piyade Alayı ise 1. Dünya Savaşı sırasında tarih yazan kahramanların hikayesini destansı bir şekilde anlatıyor. Alay, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başlangıcı kabul edilen Anzak Çıkarması ve sonrasında gerçekleşen muharebelerdeki başarısıyla bilinir. Askerler, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

“Geçmişini bilmeyen geleceğine de yön veremez”

Kitapta 57. Alay hakkında şu dikkat çekici bilgilere yer veriliyor: “Süngülerini düşmanın bağrına daldırdığı, süngü yaraları ile delik deşik olarak sunduğu düşman kaputu ile belgeleyen alayımız, gerek taarruz ve gerekse savunmada anlayış ve dövüşken yaradılışı ile mevcut alayların içinde birinciliği kazanmıştır. Alayın harp tarihinde altın harflerle yazılacak fedakârlık eserlerinin bütün komutanlıklar tarafından beğenildiği kuşkusuzdur. Gelecek kuşaklar için bir yiğitlik nişanesi bırakıp bunların da aynı fedakârlıkları göstermelerini gerektirecek bu kahramanlık nişanesine hak kazanmasından şanlı alayımızın sancağına da bir nişanın verilmesine izin verilmesi arz olunur’’

Kalıcı eserleri yayınladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Geçmişini bilmeyen geleceğine de yön veremez. Hemşehrilerimiz bu kitaplar sayesinde tarihlerini öğreniyor ve aldıkları derslerle ayaklarını yere daha sağlam basıyor. İçerik olarak zengin ve faydalı bu eserlerden herkesin faydalanmasını isterim” dedi.

Diğer Tüm YAYINLARIMIZ & KİTAPLARIMIZ İÇİN TIKLAYIN...

Oluşturulma Tarihi : 27.03.2018