HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Memur ve Sözleşmeli Personel Alımı

1- KPSS giriş belgesi
2- Diploma
3- Nüfus Kayıt örneği
4- Fotoğraf (12 Adet)
5- Savcılık Kağıdı
6- Askerlik Belgesi
7- Sağlık Kurulu Raporu
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- İkametgah Belgesi

15 gün

2

Daimi ve Geçici Süre ile işçi alımı

1- İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi
2- Diploma
3- Nüfus Kayıt örneği
4- Fotograf (12 Adet)
5- Savcılık Kağıdı
6- Aserlik Belgesi
7- Sağlık Kurulu Raporu
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- İkametgah Belgesi
10- Sigorta Sicil Numarası
11- İşçi olarak çalışacağı meslek grubunu belirten sertifika, (mesleklere göre belirtilir)

15 gün

3

Eski Hükümlü ve Özürlü işçi alımı

1- İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi
2- Diploma
3- Nüfus Kayıt örneği
4- Fotograf (12 Adet)
5- Savcılık Kağıdı
6- Aserlik Belgesi
7- Sağlık Kurulu Raporu
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
9- İkametgah Belgesi
10- Sigorta Sicil Numarası
11- Hükümlüler için kamu kurumlarında çalışabilir belgesi
12- Özürlüler için özür grubunu gösteren rapor
13- İşçi olarak çalışacağı meslek grubunu belirten sartifika (mesleklere göre belirtilir)

15 gün

4

Ücretsiz ve Ücretli Stajyer alımı

1- Eğitim gördüğü okuldan staj yapması zorunludur yazısı
2- 1 adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- Ücretli stajlarda ikametgah belgesi
5- Ücretli stajlarda okuldan staj sözleşmesi

Müracaat ettiği tarihte

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Gülümser HATİPOĞLU

İsim

:

Ali AYDIN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Araç Tahsisi

1- T.C.Kimlik no
2- Dilekçe

30 dk.

2

İhale İşlemleri

1- Kimlik Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İş sahibi değilse vekaletname

60 dk.

3

İhale İşlemleri (İş Deniyim İş Durumu)

1- Kimlik Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İş Sahibi değilse vekaletname
4- İlgili Faturalar

60 dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Mehmet YILMAZ

İsim

:

Mehmet ŞİRİN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Kamulaştırma İşlemleri

1- Tapu kaydı
2- Koordineli Çap aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3- Fiili Durumu gösteren Röperli kroki aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
4- Tapu kayıt örneği son 30 gün içerisinde alınmış (Tapu Müdürlüğünden)
5- Kamulaştırma Talep formu Dilekçe

45 gün

2

Yol ve Yeşil Alandan İhdas Yapılması İşlemleri

1- Tapu aslı
2- Koordineli çap aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3- Fili durumu gösteren Röperli kroki aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
4- Çizili İmar Durum (Yapı Kontrol Müdürlüğünden)
5- Encümene teklif belgesi (Yapı Kontrol Müdürlüğünden)

15 gün

3

Gayrimenkul Satışı ve Gayrimenkul Kiralanması İhalesi İşlemleri

1- İhale talep formu (dilekçe)
2- Şartnamede Belirtilen evraklar

30 gün

4

İmar Planı tadilatı yapılmamsı işlemleri

1- Tapu aslı
2- Koordineli çap aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3- İlgili kurum görüş yazıları (İlgili Müdürlüğünden)
4- Plan açıklama raporu
5- Tadilatlı plan paftası
6- Vekaletname (Noterden)
7- İmza beyannamesi (Noterden)
8- Plan tadilatı talep formu (dilekçe)

30 gün (Büyükşehir Belediyesine gönderilene kadar ilçe Belediyesinde geçen süre)

5

Yazılı İmar Durumu Verilmesi İşlemleri

1- Tapu aslı
2- Koordineli çap aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3- Fiili durumu gösteren Röperli kroki aslı son 6 ay içerisinde alınmış (Kadastro Müd.)
4- İmar durumu talep formu  (dilekçe)

2 gün

6

İmar Uygulaması sonucunda oluşan tapuların dağıtılması işlemleri

1- Eski tapunun aslı
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Veraset ilamı
4- Vekaletname (noterden)
5- Talep formu (dilekçe)

1 gün

7

Ozalit Pafta Çekilmesi İşlemleri

1- Talep Yazısı

1-2 saat

8

İpotek Terkin İşlemleri

1- Tapu aslı
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Veraset ilamı
4- Vekaletname (Noterden)
5- Talep formu (Dilekçe)

1 gün

9

18. Madde Uygulaması İşlemleri

1- Talep formu (dilekçe)
2- Tapu kayıtları (Tapu Sicil Müdürlüğünden)
3- Fiili durumu gösteren Röperli kroki aslı son 6 ay içerisinde alınmış (Kadastro Müd.)

60 gün

10

2981/3290 sayılı yasaya göre Düzeltme Yapılması İşlemleri

1- Talep formu (Dilekçe)
2- Tapu Sicil Müdürlüğünden alınmış tapu kayıtları (Kadastro Müdürlüğünden)

60 gün

11

Mahkeme kararına göre düzeltme yapılması İşlemleri

1- Mahkeme kararının aslı

60 gün

12

Mahkeme kararına göre iptal yapılmamsı işlemleri

1- Mahkeme kararının aslı

60 gün

13

İşyeri adres tespiti ve değişikliği işlemleri

1- Talep formu (Dilekçe)
2- Tapu fotokopisi
3- İmza Sirküleri
4- Ruhsat fotokopisi

2 saat

14

Şahısların  Adres tespiti ve Değişikliği İşlemleri

1- Talep formu (dilekçe)
2-  Tapu fotokopisi

2 saat

15

Yeni binaların U.A.V.T´ye İşlenmesi İşlemleri

1- İmar durum belgesi (Yapı Kontrol Müdürlüğünden)
2- Tasdikli Mimari Proje

30 dk.

16

Bina yıkımı için adres tespiti yazısı işlemleri

1- Talep formu (dilekçe)
2- Tapu fotokopisi
3- Bina boş yazısı (Muhtarlıktan)

2 saat

17

Kat İrtifak Adres Müracaatı İşlemleri

1- Tasdikli Mimari proje
2- İnşaat ruhsatı

15 dk.

18

4706 Sayılı Yasa Gereği İşgalli Hazine Taşınmazlarının Satış İşlemleri

1- Talep formu (dilekçe)
2- Bina fotoğrafları
3- 31.12.2000 tarihinden öncesine ait elektrik, telefon, su vb. faturanın aslı

30 gün

19

Tapu Tahsis Belgeli Taşınmazların Satış İşlemleri

1- Talep Formu (dilekçe)
2- Tapu tahsis belgesi aslı

3- Çizili imar durumu (Yapı Kontrol Müdürlüğünden)

30 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Plan ve Proje Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Ali İmran YILMAZ

İsim

:

Şahin Köse

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Yapı Ruhsatı Proje Onayı

1- Müracaat formu (Müdürlük kalemlerinden temin edilecek)
2-Tapu (aslı)
3- Harita plan örneği (çap) aslı
4- Aplikasyon krokisi (aslı)
5- İmar durum belgesi (aslı)
6-İnşaat istikamet rölevesi (aslı)
7- Kot-Kesit rölevesi (aslı)
8- Avan projeye tabi ise avan proje onayı
9- Mimari proje (5 takım)
10- Statik proje (3 takım)
11- Tesisat projeleri (3 takmı)
12- Zemin etüd raporu ve onayı
13- Proje tescil
14- 23. Madde onayı ve harçları
15- İski onayı
16- İtfaiye onayı
17- Sığınak onayı
18-Trafo belgesi (1.500 m2´ye kadar taahhütname)
19- Ön izin belgesi
20- Devlet Hava Meydanları Görüşü (H: 18.50 metre irtifa üstü için)
21- Yıkım ruhsatı
22-Tesisat harcı
23- Hissedar muvafakat namesi (hissedar varsa)
24-Ek3 form1 (proje kontrol formu)
25- Ek 5 Form 3 (Yapı Denetim Taahhütnamesi)
26-Ek 6 Form 4 (Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi)
27-Ek 15 Form 3 (Noter Onaylı Yapı Denetim İzin Belgesi)
28-Tüm projelere ait CD (Cad. ortamında)
29-Mimari + statik + tesisat projeleri ile ita fişi onayı
30- Tapu yazısı (son bir aylık)
31- Hissedar muvafakat namesi (hissedar varsa)
32- Vergi ilişiksiz belgesi
33-Otopark harcı
34-Otopark taahhütnamesi
35-Ruhsat harcı
36-Ek 4 form2 (yapıya ilişkin bilgi formu)
37-Yapı Denetim Ücreti
38-Şantiye şefi sözleşmesi (noter onaylı)
39- Şantiye sefi sicil durum belgesi
40-Şantiye şefi noter onaylı diploma
41- Şantiye şefi ikametgahı
42-Müteahhit taahhütnamesi
43-Müteahhit Ticaret Odası faaliyet belgesi (son bir yıllık)
44- Müteahhit vergi belgesi
45-Müteahhit şirket sicil gazetesi, imza sirküleri

30 gün

2

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN)

1- İskan müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)
2- Binaya ait tüm cephelerinden çekilmiş fotoğraf
3-Sivil Savunma Müdürlüğü onayı (sığınak varsa)
4- İtfaiye onayı
5- İski´ kanal bağlantı onayı
6- Trafo belgesi (son bir yıllık olacak)
7- Tesisat ısı yalıtım ve iskan onayı
8- Son planlara göre yola terki varsa işlemlerin yapılması
9- Sınır tashihi işlemleri varsa yapılması
10- Yapı Denetime tabi tutulan binalarda  iş bitirme belgesi.
11- Temel + temel üstü ve diğer işlerin tamamlanması
12- SSK ilişik temse belgesi
13- Vergi ilişik kesme belgesi (2 no´lu harç)
14- İskan Harcı

15 gün

3

Avan Proje

1- Müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)=
2- Tapu (aslı)
3-Harita plan örneği (çap) aslı
4-Aplikasyon krokisi (aslı)
5- İmar durum belgesi  (aslı)
6- İnşaat istikamet rölevesi (aslı)
7- Kot-Kesit Rölevesi (aslı)
8- Mimari proje (2 takım)
9- Avan harcı

3 gün

4

23. Madde Onayı

1- Müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)
2- Tapu (aslı)
3- İmar Durum Belgesi (aslı)
4- İnşaat İstikamet Rölevesi (aslı)
5- İski onaylı mimari projeler
6-23. Madde harcı
7- Teminat mektubu

1/2  gün

5

Proje Tescili

1- Proje Tescil formu
2- Proje sorumluluk beyanı (noter takdikli)
3- Oda sicil durum belgesi
4- Mal sahibi yerleşim belgesi
5- Tapu (aslı)
6-Harita plan örneği (çap) aslı
7-Röperli kroki
8- İmarlı Durum belgesi (aslı)
9- İnşaat istikamet Rölevesi (aslı)
10- Kot-Kesit Rölevesi (aslı)
Proje Müellifi Kaydı:
Proje müellif formu resimli fotokopisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sicil kaydı fotokopisi
Büro Tescil belgesi fotokopisi
İmza Sirküleri
Vergi Levhası fotokopisi
Şirket Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Diploma Fotokopisi ve Yerleşim Yeri belgesi

 

6

Proje Tescili

Yapı Denetim Firma Kaydı :
Faaliyet belgesi fotokopisi
Yapı Denetim İzin Belgesi
Vergi levhası sureti
Ticaret Sicil Gazetesi sureti
Şirket imza sirküleri
Yapı Denetim Sorumlusu kimlik  sureti
Denetçi belgeleri sureti
Yapı Denetim Adres bilgileri
1- Mimari Proje (5 takım)
2- Statik proje (3 takım)
3- Tesisat projeleri (3 takım)

4- Zemin etüt raporu (3 takım)

1/2 gün

7

İmar Durum

1- Tapu (aslı)
2- Harita plan örneği (çap) aslı
3- Aplikasyon krokisi (Röperli kroki) aslı
4- Vekaletname (ilgilisi adına başkası müracaat ediyorsa)
5- İmar Durum harcı
6- Borcu yoktur yazısı

5 gün

8

İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kot-Kesit İşlemleri

1- Tapu (aslı)
2-Harita plan örneği (çap) aslı
3- Aplikasyon krokisi (Röperli kroki) aslı
4-Vekaletname
5- İmar Durum belgesi
6- İstikamet harcı
7- Kot Kesit harcı
8- Borcu yoktur yazısı

5 gün

9

Tevhit-İfraz İşlemleri

1- İnşaat istikamet Rölevesi
2- Encümene teklif harcı

3 gün

10

Kat İrtifakı

1- Müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)
2- 2 adet onaylı mimari projeden çekilmiş ozalit
3- 3 adet kat malik listesi
4- Tapu fotokopisi
5- Vekaletname (ilgilisi adına başkası müracaat ediyorsa)

3 gün

11

Yıkım Ruhsatı

1- Müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)
2- Vekaletname (ilgilisi adına başkası müracat ediyorsa)
3- Yapının tahliye edildiğine dair muhtarlık y azısı.
4- Teaş´dan alınan onaylı ilişik kesme yazısı.
5- İski´den alınan onaylı ilişik kesme yazısı.
6- İgdaş´dan alınan onaylı ilişik kesme yazısı.
7- Telekom´dan alınan onaylı ilişik kesme yazısı.
8- Yıkım harcı makbuzu
9- Tapu Müdürlüğünden alınan Malik bildirim yazısı.
10- Emlak ve CTV v.b. borcu olmadığına dair ilişik kesme yazısı.
11- Eski eser binalarda anıtlar kurulu kararı
12- Fotoğraflar (cephelerden bina komple görünecek ve numarataj yazısı.
13-Yıkımdan sorumlu fenni mesulün diploma fotokopisi ve noterden alınan taahhütnamesi
14- Numarataj yazısı.

10 gün

12

Temel ve Temel üstü Müracaatı

1- Müracaat formu (Müdürlük kaleminden temin edilecek)
2- Yeni tarihli temel üstü bildirgesi
3- Aplikasyon krokisi
4- Ruhsatlar (jeoloji, denetçi, şantiye şefi imzaları)
5- Temel ve bodrum katlara ait kalıp, demir kontrol tutanakları,
6- Temel kotu, demir donatı çeliği test sonuçları,
7- İski kanal bağlantı yazısı.
8- İski  işyeri bildirgesi (asıl) SSK işe giriş bildirgesi (en az iki kişinin aslı)
9- Temel topraklama vizesi.

10- Çevre güvenlik perdesi yapılmış vaziyette çekilmiş fotoğraflar

4 gün

13

Hakediş Müracaatı

1- Dilekçe
2- Tahakkuk müzekkeresi (3 nüsha)
3- Personel bildirgesi (istenilen seviyede görev alan personel ile alakalı)
4- Fatura fotokopisi (1 adet asil, 2 adet fotokopi)
5- Banka dekontu (1 adet asıl, 2 adet fotokopi)
6- Personel maaş bordosu
7- Sözleşme (mal sahibi imzalı, fotokopi)
8- Yapı ruhsatı (gerekli imzalar tamamlanmış)
9- İstenilen hak ediş seviyesine kadar ki kalıp demir kontrol tutanakları
10- İstenilen hak ediş seviyesine kadar ki beton döküm tutanakları.
11- Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı (%80 seviyesi)
12- Fen İşleri Müdürlüğünden tretuvar uygunluk yazısı (%80 seviyesi)
13- Cephe fotoğrafları (%80 seviyesi)

14- Isı yalıtım onayları ve muayene raporu (%80 seviyesi)

3 gün

14

İş Bitirme

1- Müracaat formu (Müdürlük Kaleminden temin edilecek)
2- Yatırılan tüm dekont fotokopileri ve çekilen hak ediş miktarlarını gösteren çizelge
3- Tüm demir donatı kontrol tutanakları, kalıp tutanakları ve beton test sonuçlarını gösteren çizelge
4-Borcu yoktur yazısı (Denetim ve Yapı Müteahhidi)
5- Isı yalıtım uygunluk yazısı.
6- Elektrik ana pano kontrol tutanağı
7- Tretuvar uygunluk yazısı (Fen İşleri Müdürlüğünden)

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Artam CİNAN

İsim

:

Şahin KÖSE

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Barınma Yardımı

1- Hane halkı sisteminde kayıtlı olma.
2- Kimlik fotokopisi
3- Kira kontratı

15 gün

2

Nakliye Yardımı

1- Hane Halkı sisteminde kayıtlı olma
2- Nakil belgesi
3- Kimlik fotokopisi

15 gün

3

Eşya Yardımı

1- Hane Halkı sistemine kayıtlı olmak
2- Kimlik fotokopisi

15 gün

4

Giyim Yardımı

1- Hane Halkı sistemine kayıtlı olmak

1 saat

5

Gıda Yardımı

1- Hane halkı sistemine kayıtlı olmak
2- Kimlik fotokopisi

1 gün

6

Yetim Çocuklara giyim yardımı

1- Hane halkı sisteminde kayıtlı olmak
2- Kimlik fotokopisi
3- Nüfus kayıt örneği

Yılda bir defa

7

Hasta altı bezi yardımı

1- Hane halkı sisteminde kayıtlı olmak
2- Kimlik fotokopisi
3- Doktor Raporu

7 gün

8

Özürlü arabası yardımı

1- Hane halkı sisteminde kayıtlı olmak
2- Kimlik fotokopisi
3- Doktor raporu

15 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Cengiz PACCI

İsim

:

Mehmet ŞİRİN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Sahipli Hayvanların rutin Muayene, aşılama ve tedavileri

1- Harç Makbuzu Fotokopisi

20 Dk.

2

İhale Başvuruları

1- Müdürlük ihale bürosuna şahsen müracaat.
2- Doküman bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması
3- İhale dokümanının verilmesi
4- Diğer iş ve işlemler 4734 sayılı kamu ihale kanunun uyarınca yapılır ve süresinden önce sonuçlandırılır.

2 saat

3

Geçici Teminat İadesi

1- Teminatı almaya yetkili olunduğuna dair belgeler

Teminat Mektubu ise 30 dk. Teminat Nakit ise 2 gün

4

Kesin Teminat İadesi

1-  Dilekçe
2- Kesin Kabul Fotokopisi
3- İlişiksiz Belgesi (SSK´dan)

2 gün

5

Cenaze Defin İşlemleri

1- Ölen kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi (vatandaşlık no yazılı olan) nüfus cüzdanı yoksa nüfus kayıt örneği.
2- Cenazenin bulunduğu yerin adresi
3-Hastalığı varsa raporları
4- Türk vatandaşı değil ise ikametgahı ve pasaportu
5- Yurtdışından gelen cenazelerde THT tarafından verilen "gömülmek üzere yurda girecek ölüler için düzenlenen izin belgesi"nin aslı
6- Nüfusa kaydı olmayan bebek ölümlerinde ann ve babanın kimlik fotokopileri ve evlenme cüzdanları.

7- Bebek ölümlerinde "Perinetal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu"nu doldurabilecek bilgilere sahip birinin başvuruya gelmesi istenir.

15 Dk.

6

Fakir Hasta İşlemleri

1- Hastaya ait kimlik fotokopisi
2- Hastanın adresini gösteren 2 öncesi tarihe ait herhangi bir fatura
3- Form -5 (Muhtardan)
4- Varsa istek belgesi ve reçete
5- Varsa hastane raporu, tahlil sonucu vs.

6- Başvuru Dilekçesi (Müdürlükten)

1 hafta

7

Menşe-i Şahadetnamesi Düzenlenmesi

1-Yurtdışına çıkacak olan hayvan ve hayvan maddelerinin özelliklerini belirten dilekçe
2- Harç Makbuzu fotokopisi

10 dk.

8

Parça Et Ruhsatı Düzenlenmesi

1- Dilekçe
2- İkametgah
3-İmza Sürgüsü
4-Soğuk Hava Deposu Projesi
5- Ruhsat Harcı Makbuz fotokopisi

25 dk.

9

Ücretli İlaçlama

1- Adresin sözlü beyanı
2- Harç makbuzu fotokopisi

1 saat

10

Ücretsiz İlaçlama (Kamu Kurumlarına ve Fakir Vatandaşa)

1- Dilekçe
2- Fakir vatandaş için araştırma raporu örneği (Hane halkı kayıtlarında mevut)

1 saat

11

Sahipli Hayvanların rutin Muayene, aşılama ve tedavileri

1- Harç Makbuzu Fotokopisi

20 Dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Sağlık İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Şule YILMAZ

İsim

:

Kenan GÜLTÜRK

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması

1- Askerlik Belgesi. (Askerlik Şubesinden)
2- Form-5 belgesi. (Bağlı bulunduğu Muhtarlıktan)
3-  Yardım kuruluşlarından yardım alıp, almadığına dair yazı. (Sosyal Yardımlaşma Vakfından)
4- Araç kaydının olup olmadığına dair yazı. (Trafik Tescil Şubesinden)
5- Müracaatı uygun görülenlerden 2 adet vesikalık resim.
6- Askerlik Bitiminde Terhis Belgesi (Askerlik Şubesinden)

1 ay

2

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince Evlendirme Müracaatı İş ve İşlemlerinin Yapılması

1- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
2- Nüfus Cüzdanı aslı
3- Fotoğraflı Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşlarından)
4- 6 adet vesikalık resim
5- Müracaatlarını yapıp, nikah akitlerini başka yerde kıyılacaklara verilecek izinname.
6- 17 yaşını dolduranlardan, anne babanın noter tasdikli izin onayı.
7- 16 yaşını doldurmuş olanlardan Aile Mahkemesi kararı istenmektedir.
8-  Eşinden ayrılan çiftlerden bayanlar için 300 günlük bekleme süresi veya aile mahkemesinden bekleme süresinin kaldırılmasına dair kararı istenir.

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Yazı İşleri Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

:

Bağcılar Belediye Başkanlığı

İsim

:

Naci Sadık GÖRÜR

İsim

:

Ali AYDIN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

 Adres  :  Bağcılar/İSTANBUL  Adres  :  Bağcılar/İSTANBUL
 Telefon  :  410 07 55  Telefon  :  410 06 49
 Faks  :  410 07 55  Faks  :  410 06 98

E-Posta

:

yaziisleri@bagcilar.bel.tr

E-posta

:

msirin@bagcilar.bel.tr

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

İhale Dosyası Satın Alma

1- Dilekçe,
2- Dosya Bedeli

1 saat

2

Geçici Teminat İadesi

1- Teminatı almaya yetkili olunduğuna dair belgeler

30 dk. İle 2 gün arası

3

Kesin Teminat İadesi

1- Dilekçe
2- Kesin Kabul fotokopisi
3- İlişiksizlik belgesi (SSK´dan)

2 gün

4

Kazı Ruhsatı Verilmesi (Kanal Tamiri İçin)

1-Onaylı altyapı ruhsat formu (İski´den)
2- Ruhsat harcı Teminat bedeli

1 saat

5

Kazı Ruhsatı Verilmesi (Yeni İnşaatlarda Kanal Bağlantısı İçin)

1-Dilekçe (T.C. Kimlik no ve emlak sicil no belirtmeli)
2- Tapu Fotokopisi
3- Onaylı Vaziyet Planı fotokopisi (İski´den temin edilecek)
4- İnşaat istikamet Rölevesi fotokopisi (Yapı Kontrol Müdürlüğünden)
5- İmar durum fotokopisi (Yapı Kontrol Müdürlüğünden
6- Altyapı Kazı Çalışma protokolü (İgdaş´tan Temin edilecek)

4 saat

6

Kazı Ruhsatı Verilmesi
(Elektrik Arızası İçin)

1-Dilekçe
2- Onaylı altyapı ruhsat formu (Bedaş´tan temin edilecek)

1 saat

7

Kazı Ruhsatı Verilmesi
(Elektrik Kablo Tesisi için)

1- Dilekçe
2- Onaylı altyapı ruhsat formu (Bedaş´tan Temin edilecektir.)
3- Altyapı Kazı Çalışma protokolü (İgdaş´tan temin edilecektir.)

6 saat

8

Kazı Ruhsatı Teminat İadesi

1-Dilekçe
2- Teminat alındı makbuzu

2 gün

9

Yoldaki bozukluklar

1- Dilekçe

1 hafta

10

Kaldırımdaki Bozukluklar

1- Dilekçe

3 gün

11

Yeni Yol Açma

1- Dilekçe

30 gün

12

Tretuvar Uygunluk Belgesi

1- Dilekçe

2 gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Fen İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Emre URLU

İsim

:

Cemil ŞAHİN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Çevre Temizlik Kontrol İş ve İşlemleri

1- Dilekçe

1 gün

2

Tıbbi Atık İş ve İşlemleri

1- Vergi Levhası
2- Sağlık Kuruluşuyla yapılan sözleşme metni

1 gün

3

 Ses Kirliliği Şikayet İşlemleri

1- Dilekçe

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Hasan SARI

İsim

:

Cemil ŞAHİN

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Yeşil Alan Talebi

1- Başvuru dilekçesi (Müdürlükten temin edilir.)
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yazı (Müdürlükçe yazılır.)

20 gün

2

Bitki Talebi

1- Başvuru dilekçesi (Müdürlükten Temin edilir.)

Mevsimine göre 4 gün

3

Park Onarım Tadilat Talebi

1- Başvuru dilekçesi (Müdürlükten temin edilir.)

1 hafta.

4

Budama-Kesim Talebi, Kent Mobilyaları Talebi

1- Başvuru dilekçesi (Müdürlükten temin edilir.)

3 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Hakan ÖZİPEK

İsim

:

Cemil ŞAHİN

Ünvanı

:

Müdür

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Talep ve Şikayetler

1- Dilekçe ile müracaat
2- E-mail ile müracaat

1 ay

2

Kurban Satış Yerlerinin Tahsis Edilemesi

1- Kimlik Fotokopisi
2- İşletme Tescil Belgesi
3- Teminat Makbuzu

(15 Gün)

3

Yazlık Kavun Karpuz Tezgahlarının Tahsis Edilmesi(5 Ay Süre ile)

1- Vergi Levhası Fotokopisi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Yerin Tapu Fotokopisi

(10 Gün)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Zabıta Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Seyyid Bilal ŞEKER 

İsim

:

Mehmet ŞİRİN

Ünvanı

:

Müdür

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Bina Emlak Vergisi Bildirimi

1- Nüfus kayıt örneği (T.C. Kimlik Numaralı)
2- Tapu fotokopisi
3- Vekaleten yapılan işlemlerde vekalet
4- Tüzel kişilerde Vergi Levhası

15 dk.

2

Arsa Emlak Vergisi Bildirimi

1- Nüfus kayıt örneği (T.C. Kimlik numaralı)
2- Tapu fotokopisi
3- Vekaleten yapılan işlemlerde vekalet
4- Tüzel kişilerde vergi levhası.

12 dk.

3

İlan ve Reklam Vergisi

1- Nüfus kayıt örneği
2- Tapu fotokopisi
3- Vekaleten yapılan işlemlerde vekalet
4- Tüzel kişilerde vergi levhası
5- Kiracı ise kira kontratı

2 saat

4

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

1- Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik numarası)
2- Tapu fotokopisi
3- Vekaleten yapılan işlemlerde vekalet
4- Tüzel kişilerde vergi levhası
5- Kiracı ise kira kontratı

10 dk.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Hakim SUBAŞI

İsim

:

Sami KILIÇ

Ünvanı

:

Müdür

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

 

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu/beyan formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Vergi Levhası Fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla)
Şirketler için:
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Ticaret Odası Sicil Tasdiknamesi veya faaliyet belgesi
İmza Sirküleri
Şahıslar İçin:
Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı
Kimlik Fotokopisi (T.C.Kimlik numaralı)
4- Kira Kontratı fotokopisi
5- Gelirler Müdürlüğünden alınacak "Belediyeye borcu yoktur" evrakı,
6- Yangın Tüpü faturası
7- Ustalık Belgesi
İşyerinin durumuna göre gerektiriyor ise:
8- İtfaiye raporu (Müdürlükçe takip edilir.)
9- Muvafakatname
10- Taahhütname (noter tasdikli)

11- Özel eğitim kurumları (Dershane, Sürücü kursu, özel okul vb.), Rehabilitasyon Merkezi, güzellik salonu vb. işyerlerinden diğer gerekli izin ve belgeler talep edilecektir.

1 Gün

2

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1- Sıhhi işyeri Açma ve Çalışma ruhsatı başvurusu /beyan formu
2- Tapu fotokopisi
3- Yapı kullanım izin belgesi (iskan belgesi)
4- Vergi levhası fotokopisi
Şirketler İçin :
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Ticaret Odası Sicil Tasdiknamesi veya faaliyet belgesi
İmza Sirküleri
Şahıslar İçin:
Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydı
Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı)
5- Kira kontratı fotokopisi
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Belediye borcu yoktur." evrakı
7- İtfaiye Raporu (Müdürlükçe takip edilir.)
8- Emniyet Müdürlüğü raporu (Müdürlükçe takip edilir.)
9- Sağlık Raporu (bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)
10- Fotoğraf (2 adet)
11-Kamera Sistemi faturası fotokopisi (internet salonlarından istenir.)
12- Bakanlık onaylı filtre programı faturası fotokopisi (internet salonlarından istenir)
13- Mesafe tespit krokisi

1 Gün

3

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi

1- Ruhsat fotokopisi
2- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı)
3- Emniyet Müdürlüğü görüşü (Müdürlükçe takip edilir.)

4- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görüşü (Müdürlükçe takip edilir.

1 Gün

4

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu /beyan formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Yapı Ruhsat Fotokopisi
4- Yapı Kullanma izin belgesi (iskan belgesi) (11.10.2004 tarihi sonrası yapılan yapılardan istenir.)
5- Vergi levhası fotokopisi
Şirketler İçin :
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Ticaret Odası Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi
İmza Sirküleri
Şahıslar İçin:
Ticaret odası veya esnaf ve sanatkarlar odası kaydı.
Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı)
6- Kira kontratı fotokopisi
7- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Belediyeye borcu yoktur." evrakı
8- İtfaiye Raporu (Müdürlükçe takip edilir.)
İşyerinin durumuna göre gerektiriyor ise:
9-Sağlık İşleri Müdürlüğü raporu (Müdürlükçe takip edilir.)
10- Muvafakatname (ortak maliki olan yerlerden)
11- Taahhütname (Taahhüt gerektiren yerlerden)
12- Makine-Elektrik Projesi
13- İşletme izin belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden alınacak.)
14- Sanayi Sicil Belgesi
15- Deşarj izni (İski´den alınacaktır.)
16- Basınçlı kaplar Muayene raporları
17- Emisyon raporu (İl Çevre Müdürlüğünden)

18- Atık Yağ Sözleşmesi /katı atık sözleşmesi

1 Gün

5

Hafta Tatili Ruhsatı

1- Hafta Tatili harcı makbuz fotokopisi

1 Saat

6

Mesul Müdür Belgesi

Atayanlar İçin:
1- Mesul müdür sözleşmesi
2- Yönetim Kurulu Kararı (Şirket ise)
Atayanlar İçin;
3- Kimlik Fotokopisi
4- Sabıka kaydı
5- Fotoğraf (2 adet)
6-Sağlık raporu (bulaşıcı hastalığı olmadığına dair yazı)

1 Gün

 

 

 


Yazılma Tarihi15.12.2009 15:13 Okunma Sayısı1394

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcısı

İsim

:

Hasan ÇOBANOĞLU

İsim

:

Şahin KÖSE

Ünvanı

:

Müdür 

Ünvanı

:

Başkan Yardımcısı

Tel.

:

410 06 00

Tel.

:

410 06 00

 

 

Oluşturulma Tarihi : 04.07.2013