Page-1
İdari Koordinatör Osman GÜNEŞ Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü İç Denetçiler Zabıta Müdürlüğü Belediye Meclisi Belediye Encümeni Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Şahin KÖSE Başkan Yardımcısı Fethi BAŞARANOĞLU Başkan Yardımcısı Mehmet ŞİRİN Başkan Yardımcısı Kenan GÜLTÜRK Başkan Yardımcısı Cemil ŞAHİN Başkan Yardımcısı Ali AYDIN Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Lokman ÇAĞIRICI Belediye Başkanı