BACHOUNBELEDİYESİ/LÜBNAN

 

Bachoun Belediyesi/Lübnan

Tarihi: Lübnan, Ortadoğu’nun etnik ve dini açıdan en karışık ülkelerinden biridir. Bu durum, Bachoun şehrinde de hissedilmektedir. karmaşık nüfus yapısı çatışmaların da başlıca sebebi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sürecinde Fransız mandası olan Lübnan, İkinci Dünya Savaşı döneminde, 1943 yılında bağımsızlığını kazandı.

Ülkenin karışık nüfus yapısı, temsile de yansıyor. Lübnan’da cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, başbakan Sünni Müslüman ve meclis başkanı Şii. Ama bu siyasi yapılanma, Lübnan’daki iç çatışmaların ve komşu ülkelerin müdahalelerin de başlıca sebebidir. 

Coğrafyası: Kum tepeleri, Önünde Akdeniz çevrili, İsrail, Suriye ile komşudur. Tipik Akdeniz iklimi görülür. 

Ekonomisi: Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı Lübnan, ticaret alanında liberal olmayı tercih ediyor. Hükümetin yabancı yatrırımı kısıtlamadığı ülkede yatırımcılar bürokrasi, yolsuzluk, müşteri prosedürlerinin karmaşıklığı, yüksek vergiler ve mülkiyet hakkının kötü düzenlenmesi nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Hizmet merkezli Lübnan ekonomisinin ana sektörleri bankacılık ve turizm. 1975-1990 arasındaki iç savaş ülkenin ekonomik altyapısını büyük zarara uğratı ve ulusal geliri yarı yarıya azalttı. İç savaşın ardından hükümet büyük bir borç yükünün altında kaldı.2011’de hükümetin düşmesi ve Suriye’deki karışıklık ülkenin ekonomik büyümesinin yüzde 1,5 oranında yavaşlamasına neden oldu. Son dört yılda yıllık ekonomik büyümesi ortalaması ise yüzde 8 civarındaydı. Suriye'deki iç savaşın Lübnan'a yansıması nedeniyle ülke sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor. 

İstanbul'a Uzaklığı: Karayoluyla 465 km. Uçakla : 55 dk.

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2019