İPEKBELEDİYESİ/KOSOVA

 

İpek Belediyesi/Kosova 

Tarihi: İpek şehri 1455 Fatih orduları tarafından feth edilmiş, Osmanlı hakimiyeti bu şehirde 1912 yılına kadar sürmüştür. 1912 yılında Karadağlılar tarafından şehir yerle bir edilmiştir. 1912 den sonra İpek şehrinde belli başlı Türk aileleri bura topraklarda yaşamaya devam ettiyse de, zaman zaman topluca göçlerle şehri terk etmişlerdir. Eski Yugoslavya’da yeniden Türkçe eğitimine izin veren kanunun 1951 de kabul edilmesiyle İpek şehrinde yaşayan yerel Türklerde kendi aralarında örgütlenip çocuklarını Türkçe sınıflarda eğitim almalarını sağlamışlar, Türk kardeşlerimiz kendi öz benliklerini yitirmişlerdir. Genç nesil Türkçe konuşamamaktadır. İstiklal Marşı şairimiz, Mehmet Akif Ersoy'un doğup büyüdüğü yer olması açısından önemlidir.

Coğrafyası:  Kosova, kuzeyden ve doğudan Sırbistan, kuzeybatıdan Yeni Yugoslavya Federasyonu'nun ikinci üyesi Karadağ tarafından kuşatılmış durumdadır. Güneyinde Makedonya, batısında ise Arnavutluk bulunmaktadır. Bu durum dolayısıyla Sırp zulmünden kaçan Kosovalılar Arnavutluk ve Makedonya'ya sığınmaktadırlar. Bu iki ülkenin Kosova meselesi karşısındaki tutumları huzursuzluğa neden olmaktadır. Güzel doğal, ormanlık, dağılık, kanyonları ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Ekonomi: Tarım ve hayvancılık yapılsada esas kültürel, doğal yapısı ile turizm gelirini artıran bir yerdir.  Sırpların maksatlı politikaları sebebiyle ekonomik yönden geri bırakılmış bir bölgedir. Bölgenin kırsal kesiminde oturan Müslümanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Şehirlerde Müslümanlar arasında işsizlik hakimdir.

İstanbul'a Uzaklığı: Karayoluyla 6465 km. Uçakla : 2 saat 55 dk.

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2019