15 TEMMUZ MAHALLESİ - F21C22A1B-F21C22A2A - 2342 - 1 - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ -1/1000- -
Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, F21c22a1b-F21c22a2a pafta, 2342 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi (PİN;UİP-560,130),Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 1528 sayılı kararı ile aynen uygun görülmüş akabinde plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.10.2018 tarihinde aynen onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, 11.01.2019 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2019