10.01.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

 

SEÇİM DÖNEMİ              :           6

TOPLANTI YILI               :           6

TOPLANTI TARİHİ          :           10.01.2019

TOPLANTI SAATİ           :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ           :           Olağan                      

BİRLEŞİM                       :           2

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

07.01.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

1-      Huk. ve İmar Kom. Rap.: Göztepe Mahallesi 2019 ada, 94 parselde bulunan taşınmazın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak kullanılmak üzere İl Sağlık müdürlüğüne tahsis edilmesi hk.

2-      Huk. Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. 2307 ada, 4 parselde bulunan taşınmazın, Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi.

3-      Huk. Kom. Rap.: İnönü Mahallesinde bulunan “Mimar Sinan Parkı” isminin “Şehit Bayram ÇAĞLAR” olarak değiştirilmesi hk.

4-      Huk. Kom. Rap.: Tahsili mümkün olmayan vergi kayıtlarının terkin edilmesi hk.

5-      Huk. Kom. Rap.: Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.

6-      Huk. Kom. Rap.: Tam Donanımlı Hayvan Toplama Aracı alınması hk.

7-      Huk. Kom. Rap.: Dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesine karar verilmesi hk.

8-      Tarife Kom. Rap.: 2019 yılı kültür yayınları ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

9-      Tarife Kom. Rap.: Çocuk Bakım Evlerinin 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.  

10-    Tarife Kom. Rap.: Yüzme havuzlarının 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.  

11-    İmar Kom. Rap.: Fevziçakmak Mah. F21c23a1a pafta, 77 ada, 1 parselde plan tadili hk.

12-    İmar Kom. Rap.: Göztepe Mah. 1054 parsel, 3351 ada ile 2046 ada da plan tadili hk.

13-    İmar Kom. Rap.:  Yenimahalle Mah. 2174 parselle alakalı plan notu talebinin değerlendirilmesi.

 

10.01.2019 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.

Oluşturulma Tarihi : 09.01.2019