07.01.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           6

TOPLANTI TARİHİ            :           07.01.2019

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1-      Yazı İşl. Müd.: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi Gereğince, 2018 yılı Denetim Komisyonu Üyelerinin gizli oyla Belirlenmesi.

2-      5393/20 Md. Göre Belediye Meclisinin tatil yapacağı zamanın belirlenmesi hk.

3-      Yazı İşl. Müd.: Denetim Komisyonunda görevlendirilecek uzman personel ücretinin belirlenmesi.

4-      İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.

5-      İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Emre URLU’nun Başkan Yardımcılığına atandığına dair Belediye Meclisine bilgi verilmesi hk.

6-      Kültür ve Sos. İşl. Müd.: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2019 yılında uygulayacağı ücret tarifesinin belirlenmesi.

7-      İşletme ve İştirakler Müd.: Çocuk Bakım Evlerinin 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.  

8-      İşletme ve İştirakler Müd.: Yüzme havuzlarının 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.  

9-      Mali Hiz. Müd.:  Tahsilatı mümkün olmayan vergi kayıtlarının terkin edilmesi.

10-    Plan ve Proje Müd.: Göztepe Mah. 2019 ada, 94 parselde bulunan taşınmazın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi.

11-    Kentsel Tas. Müd.:  Kirazlı Mah. 2174 parselle alakalı plan notu talebinin değerlendirilmesi.

12-    Plan ve Proje Müd.: Göztepe Mah. F21c17c4b pafta, 1054 parselde plan tadili hk.

13-    Plan ve Proje Müd.: Kirazlı Mah. 3302 ada, 4 parsel ile 3300 ada, 9 parselin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapılması hk.

14-    Plan ve Proje Müd.: Mahmutbey Mahallesi 2307 ada 4 parseldeki yerin Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi hk.

15-    Park ve Bah. Müd.: İnönü Mahallesinde bulunan Mimar Sinan Parkı isminin “Şehit Bayram ÇAĞLAR” olarak değiştirilmesi hk.

16-    Fen İşl. Müd.: Tam donanımlı Hayvan Toplama Aracı alınması hk.

 

Oluşturulma Tarihi : 07.01.2019