06.12.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           06.12.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           2

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

03.12.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1-      Huk. Kom. Rap.: Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerin görüşülmesi.

2-      Huk. Kom. Rap.: Lübnan Devleti Dannieh Belediyeler Birliği ile yapılan işbirliği protokolünün görüşülmesi hk.

3-      Huk. Kom. Rap.: Lübnan Devleti Backhoun Belediyesi ile Bağcılar Belediyesi arasında yapılan “Kardeş Şehir” protokolünün görüşülmesi hk.

4-      Tarife Kom. Rap.:  2019 yılı imalat ve moloz atık ücretlerinin belirlenmesi hk.

5-      Tarife Kom. Rap.: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.  

6-      Tarife Kom. Rap.: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

7-      Tarife Kom. Rap.: Plan ve Proje Müdürlüğünün 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

8-      İmar Kom. Rap.:  Demirkapı Mah. 3027 ada 32 parselde plan tadili hk.

9-      İmar Kom. Rap.:  100.Yıl Mah. 2239 ada, 2 parselde plan tadili hk.

10-    İmar Kom. Rap.: Kirazlı Mah. F21c22b pafta, 2687 ada, 1, 2, 3 ve 13 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

11-    İmar Kom. Rap.: 15 Temmuz Mah.  2423 parsel 2617 ada, 7 parselde plan tadilatı yapılması hk.

12-    İmar Kom. Rap.:  Sancaktepe Mah. F21c18d1d pafta, 187 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

13-    İmar Kom. Rap.: 15 Temmuz Mah. F21c22a2c – F21c22a2d paftalar, 104 ve 107 parseller ile 2398 parsel ve 3194 ada, 1, 2, 3 ve 5 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

Oluşturulma Tarihi : 06.12.2018