BAĞCILAR İLÇESİNE AİT MERİ PLAN NOTLARININ YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ KISMININ 2. MADDESİ HK.

 

 

 

Bağcılar İlçesine ait Plan Notlarının “Yapılaşma Hükümleri” başlığının 2. Maddesi ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP-560, 135), Büyükşehir Belediye Başkanı'nca, 14.09.2018 tarihinde onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 03.12.2018 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

 

Oluşturulma Tarihi : 03.12.2018