03.12.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

                                                                                                                                                   

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           03.12.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler

 

1-)     Fen İşl. Müd.: Bingöl ili Sancak Belediye Başkanlığının spor tesisi yapımı talebinin karşılanması.

2-)     Çevre Kor. Ve Kont. Müd..: 2019 yılı imalat ve moloz atık ücretlerinin belirlenmesi hk.

3-)     Ruh. Ve Den. Müd.: 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.   

4-)     İmar ve Şeh. Müd..: 2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

5-)     Plan ve Proje Müd.:  2019 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi hk.

6-)     Plan ve Proje Müd.: Kemalpaşa Mah. 1500 ada 31 parselin, Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapılması hk.

7-)     Plan ve Proje Müd.:  Demirkapı Mah. 3027 ada 32 parselde plan tadili hk.

8-)     Plan ve Proje Müd.: 100.Yıl Mah. 2239 ada, 2 parselde plan tadili hk.

9-)     Plan ve Proje Müd.: Kirazlı Mah. F21c22b pafta, 2687 ada, 1, 2, 3 ve 13 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

10-)  Plan ve Proje Müd.:  15 Temmuz Mah. F21c22a2c – F21c22a2d paftalar, 104 ve 107 parseller ile 2398 parsel ve 3194 ada, 1, 2, 3 ve 5 parsellerde plan tadilatı ı yapılması hk.

11-)  Plan ve Proje Müd.: Sancaktepe Mah. F21c18d1d pafta, 187 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

12-)  Plan ve Proje Müd.:  Fevziçakmak Mah. 77 ada, 1 parselde plan tadilatı hk.

13-)  Kültür ve Sos. İşl. Müd.:  Lübnan Devleti, Dannieh Belediyeler Birliği ile yapılan İşbirliği Protokolünün görüşülmesi hk.

14-)  Kültür ve Sos. İşl. Müd.:  Lübnan Devleti Backhoun Belediyesi ile Bağcılar Belediyesi arasında yapılan kardeş şehir protokolünün görüşülmesi hk.

15-)   İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Geçici işçilerin yıllık çalışma vizelerinin görüşülmesi hk.

16-)   Huk. İşl. Müd.: Dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesinin görüşülmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 03.12.2018